Podatek dochodowy jako źródło wpływów budżetowych na przykładzie Urzędu Skarbowego


Wstęp………5

Rozdzial I.
Gospodarka budżetowa państwa………7

1. Pojecie budżetu państwa………7
2. Charakter prawny budżetu państwa………11
3. Cechy budżetu państwa………16
4. Funkcje budżetu a jego organizacja………17
5. Zasady budżetowe………24


Rozdzial II.
Dochody budżetowe a dochody podatkowe w Polsce………
27

1. Ogólny charakter wpływów budżetowych……… 27
2. Podzial dochodów budżetowych………30
3. Podatek jako źródło dochodów budżetowych………33
3.1. Pojecie i cechy podatków………33
3.2. Elementy konstrukcji podatku………35
3.3. Klasyfikacja podatków wg kryterium przedmiotu
opodatkowania………39


Rozdzial III.
Podatek dochodowy na tle innych podatków………41

1. Podatek dochodowy………41
2. Podatek dochodowy od osób fizycznych………42
2.1. Podmiot opodatkowania………42
2.2. Przedmiot opodatkowania………43
2.3. Zwolnienia przedmiotowe………45
2.4. Wydatki ponoszone w celu osiagniecia przychodu………46
2.5. Podstawa opodatkowania………48
2.6. Wysokosc podatku………51
2.7. Forma zryczaltowanego podatku dochodowego………54
2.8. Zasady platnosci podatku………56
3. Podatek dochodowy od osób prawnych………59
3.1. Zakres podmiotowy………59
3.2. Przedmiot opodatkowania………60
3.3. Koszty uzyskania przychodów……… 63
3.4. Kwoty wolne od podatku………65
3.5. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku………68
4. Przewidywane zmiany w podatkach dochodowych
w 1999 roku………70
5. Podatek dochodowy a wpływy ogólem w ujęciu
statystycznym………74


Rozdzial IV.
Ocena wpływów z tytułu podatków dochodowych na
przykładzie Urzędu Skarbowego

1. Urzad Skarbowy jako organ pionu podatkowego………77
2. Dochody Urzędu Skarbowego 80
2.1. Zestawienie statystyczne dochodów urzedu………80
2.2. Ogólna ocena dochodów budżetowych z tytulu
podatku dochodowego na przykładzie jednostki budżetowej………
83
2.3. Wpływ kontroli podatkowych na wielkosc dochodów (zasobów) urzedu………
84
3. Gospodarcze i społeczne skutki podatków………………
87
4. Reforma podatkowa – podatek liniowy czy
progresywny………90
5. Wspólczesne spojrzenie na zmiany podatku
dochodowego………92


Zakończenie………95

Literatura………96

Spis rysunków………99

Spis tablic………100

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>