Cieżar podatkowy przedsiębiorstwa panstwowego na przykładzie XYZ.


Wstęp………9

Rozdzial I
Przedsiebiorstwo panstwowe jako podmiot gospodarczy
………11

1.1 Pojecie przedsiębiorstwa panstwowego na tle ogólnej definicji przedsiębiorstwa……….11
1.2 Otoczenie przedsiębiorstwa panstwowego………18
1.2 Podstawy organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa
panstwowego………21


Rozdzial II
Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ
pod wzgledem organizacyjnym i finansowym………26

2.1 Ogólne informacje dotyczace XYZ………26
2.2 Charakterystyka finansowa badanego przedsiębiorstwa………29


Rozdzial III
Obciazenia podatkowe przedsiebiorstw sektora panstwowego na przykładzie XYZ………37

3.1 Ogólne zagadnienia podatkowe………37
3.2 Elementy techniki podatkowej………38
3.3 Podatki majatkowe………42
3.3.1 Podatek od nieruchomosci………42
3.3.2 Podatek od środków transportowych………44
3 4 Podatki dochodowe………45
3.4.1 Podatek dochodowy od osób prawnych………45
3.5 Podatki przychodowe………52
3.5.1 Podatek obrotowy od jednostek gospodarki uspolecznionej………52
3.5.2 Podatek od towarów i uslug
VAT………55
3.6 Podatek od ponadnormatywnego wzrostu wynagrodzen………60
3.7 Quasi-podatki………62
3.7.1 Skladki na ZUS,FP i FGSP………62
3.7.2 Dywidenda………65
3.7.3 Wplaty na Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych PFRON………66
3.7.4 Oplata eksploatacyjna………68


Bibliografia………70

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>