Polski system podatkowy na tle systemów podatkowych Unii Europejskiej

29 listopada 2021 0 Przez administrator


Wstęp………….8

Rozdział I
Pojęcie i istota podatku

1.1. Definicja, cechy i konstrukcja podatku…………. 10
1.2. Klasyfikacja i funkcja podatków ………….19

Rozdział II
System podatkowy w Polsce

2.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych…………. 25
2.2. Podatek dochodowy od osób prawnych ………….31
2.3. Podatek od towarów i usług VAT…………. 38
2.4. Podatek rolny ………….45
2.5. Podatek leśny ………….48
2.6. Podatek akcyzowy ………….50
2.7. Podatek od gier hazardowych ………….53
2.8. Podatek od spadków i darowizn…………. 54
2.9. Podatek od czynności cywilnoprawnych…………. 56
2.10. Podatki i opłaty lokalne…………. 59

Rozdział III
System podatkowy Unii Europejskiej

3.1. Źródła prawa podatkowego Unii Europejskiej…………. 60
3.2. Harmonizacja podatków pośrednich i bezpośrednich Unii Europejskiej ………….64

Rozdział IV
Analiza porównawcza Polskiego systemu podatkowego na tle systemów podatkowych Unii Europejskiej

4.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT ………….67
4.2. Podatek dochodowy od osób prawnych CIT…………. 70
4.3. Podatek obrotowy od towarów i usług VAT…………. 72
4.4. Podatek akcyzowy 74

Zakończenie…………. 75
Bibliografia ………….77
Wykaz rysunków…………. 78
Wykaz tabel ………….78