Analiza otoczenia i ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa XYZ S. A. w latach 2010 – 2015

16 listopada 2021 0 Przez administrator


Wstęp……….3

Rozdział I
Istota przedsiębiorstwa produkcyjnego

1.1 Pojęcie i charakterystyka przedsiębiorstwa produkcyjnego………. 5
1.2. Istota działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego………. 7
1.3 Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa produkcyjnego………. 9
1.4 Cykl życia przedsiębiorstwa produkcyjnego………. 11
1.5 Rozwój a wzrost przedsiębiorstwa ……….13
1.6 Przedsiębiorca a zarządzanie przedsiębiorstwem ……….15

Rozdział II
Otoczenie przedsiębiorstwa

2.1 Pojęcie i istota otoczenia ……….17
2.2 Otoczenie ogólne i jego elementy………. 18
2.3 Otoczenie celowe i jego elementy………. 21
2.4 Metody analizy otoczenia przedsiębiorstwa produkcyjnego ……….24
2.5 Wpływ otoczenia na rozwój przedsiębiorstwa produkcyjnego………. 27
2.6 Otoczenie przedsiębiorstwa a różne strategie zarządzania ……….30

Rozdział III
Działalność przedsiębiorstwa XYZ S.A.

3.1 Historia przedsiębiorstwa XYZ S.A……….. 33
3.2 Misja oraz cele przedsiębiorstwa XYZ S. A……….. 36
3.3 Zakres działalności oraz struktura organizacyjna przedsiębiorstwa XYZ S. A……….. 38
3.4 Strategia zarządzania firmą XYZ S. A……….. 42
3.5 Perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa XYZ S.A……….. 44

Rozdział IV
Analiza otoczenia i ocena pozycji konkurencyjnej XYZ S. A.

4.1. Charakterystyka branży ……….48
4.2 Analiza otoczenia XYZ S.A……….. 50
4.3 Mikrootoczenie przedsiębiorstwa – analiza ……….52
4.4 Analiza otoczenia konkurencyjnego……….54
4.5 Analiza SWOT z wykorzystaniem modelu 5 sił M.E. Portera i macierzy BCG ……….55

Zakończenie………. 59
Bibliografia………. 61