Tworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.


Wstęp

Rozdzial I
Zagadnienia ogólne
……….6

1.1 Ogólna charakterystyka spółki z o.o.

1.2 Przyczyny zalozenia spółki z o.o.

1.3 Ograniczenia podmiotowe i przedmiotowe dla
utworzenia spółki z o.o.
1.3.1 Ograniczenia podmiotowe

1.3.2 Ograniczenia przedmiotowe

1.4 Przeglad czynnosci procesu tworzenia spółki z
o.o.
1.5 Źródła regulacji prawnej


Rozdzial II
Etapy tworzenia spółki z o.o.
………18

2.1 Charakterystyka prawna procesu zakladania spółki
z o.o.
2.2 Czynnosci przygotowawcze

2.3 Spólka z o.o. w organizacji

2.4 Odpowiedzialnosc spółki za czynnosci prawne
podjete przed jej rejestracja

2.5 Problematyka niedojscia spółki z o.o. do skutku


Rozdzial III
Czynnosci wymagane do powstania spółki z o.o.
………26

3.1 Zawarcie umowy spółki z o.o.

3.1.1 Charakterystyka prawna umowy spółki z o.o.

3.1.2 Forma umowy spółki z o.o.

3.1.3 Tresc umowy spółki z o.o.

3.1.3.1 Klasyfikacja postanowien umowy spółki z
o.o.
3.1.3.2 Postanowienia obligatoryjne i fakultatywne

3.2 Wniesienie kapitału zakladowego
3.2.1 Charakterystyka i funkcje kapitału zakladowego

3.2.2 Wniesienie wkladów pienieznych i niepienieznych

3.2.3 Odpowiedzialnosc za niewniesienie lub/i
nienalezyte wniesienie wkladów

3.3 Ustanowienie organów spółki z o.o.

3.3.1 Charakterystyka prawna organów spółki

3.3.2 Zakazy powolywania pewnych osób do organów spółki
z o.o.
3.3.3 Powolanie zarzadu
3.3.4 Ustanowienie rady nadzorczej lub komisji
rewizyjnej
3.4 Zarejestrowanie spółki z o.o.

3.4.1 Charakterystyka prawna rejestru przedsiebiorstw

3.4.2 Wszczecie i przebieg postępowania rejestrowego

3.4.3 Wpis do rejestru przedsiebiorstw

3.4.4 Skutki prawne wadliwego wpisu do rejestru
przedsiebiorców

Zakończenie

Bibliografia

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>