Pielęgniarstwo Farmacja Medycyna

Lecznicze srodki zabezpieczajace.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Idea leczniczych środków zabezpieczajacych……….5

1.1. Lecznicze srodki zabezpieczajace w kodeksię karnym z 1932 roku ……….8
1.2. Lecznicze srodki zabezpieczajace w kodeksię karnym z 1969 roku ……….12
1.3. Lecznicze srodki zabezpieczajace w kodeksię karnym z 1997 roku………. 17

Rozdzial II.
Cele i funkcje środków zabezpieczajacych……….20

Rozdzial III.
Przeslanki stosowania leczniczych środków zabezpieczajacych……….26

3.1. Przeslanki ogólne w przedmiocie zastosowania środków zabezpieczajacych ……….27
3.2. Przeslanki szczególne postępowania w przedmiocie zastosowania środków zabezpieczajacych ……….29
3.3...

więcej

Zywnosc niskokaloryczna.


Wstęp ………. 4

Rozdzial I.
Rola i znaczenie zywnosci niskokalorycznej w zywieniu czlowieka

1.1. Zarys historyczny nauki o zywieniu. ………. 6
1.2. Zdrowotne aspekty diety i zywnosci niskokalorycznej ………. 9
1.3. Obecna sytuacja swiata i zwiazane z tym problemy wynikajace z uwarunkowan polityczno ekonomicznych ………. 19

Rozdzial II.
Zywnosc niskokaloryczna – podstawowe zagadnienia

2.1. Technologiczne aspekty produkcji zywnosci niskokalorycznej ……….22
2.2. Charakterystyczne cechy produktu niskokalorycznego ……….25
2.3. Surowce do produkcji zywnosci niskokalorycznej ……….27
2.3.1. Bialkowe zamienniki tluszczu ……….30
2.3.2...

więcej

Anoreksja wśród dziewcząt oraz młodych kobiet.


Wstęp………….3

Rozdzial I.
Problematyka osób chorych na anoreksje w świetle literatury przedmiotu ………….5

Rozdzial II.

2.1. Zaburzenia laknienia i miejsce anoreksji posród nich ………….9
2.2. Objawy anoreksji i jej przebieg ………….12


Rozdzial III.
Media, reklama wizualna a anoreksja Anoreksja w świetle psychologii reklamy ………….20

Rozdzial IV.
Srodowisko rodzinne i jego wpływ na przebieg choroby ………….23

Rozdzial V.
Leczenie anoreksji – rokowania i formy terapii ………….30

Rozdzial VI.
Profilaktyka w anoreksji. Rodzaje, cele, zadania działalności profilaktycznej ………….38

Rozdzial VII.
Metodologia badan wlasnych

7.1. Cel, przedmiot i problematyka badan ………….44
7.2. Hipotezy badawcze ………….45
7...

więcej

Mózgowe porazenie dzieciece.1 Prawidlowy rozwój niemowlat

1.1 Rozwój w okresie niemowlecym.

2 Definicja i etiologia mózgowego porazenia dzieciecego

2.1 Podzial.

3 Metody usprawniania ruchowego

3.1 Metoda Bobatch
3.2 Metoda Vojty
3.3 Metoda Faya
3.4 Metoda Domana
3.5 Metoda Phelpsa
3.6 Metoda Kabata
3.7 Metoda Margaret S. Rood
3.8 Hipoterapia

Literatura

 
więcej

Rola ruchu i wysilku fizycznego w leczeniu cukrzycy.


Wstęp………5

Rozdzial 1.
Etiologia cukrzycy

2.1 Etiologia cukrzycy typu I (insulinozaleznej)……….7
2.2 Etiologia cukrzycy typu II (insulinoniezaleznej)……….7
2.3 Etiologia cukrzycy typu III………8

Rozdzial 2.
Podzial, objawy i rozpoznanie cukrzycy

3.1 Podzial cukrzycy……….9
3.2 Objawy wczesne……….9
3.3 Objawy pózne……….9
3.4 Rozpoznanie cukrzycy……….10

Rozdzial 3.
Patofizjologia wysilku fizycznego u chorych na cukrzyce.

4.1 Źródła energii……….12
4.2 Źródła energii a czas trwania wysilku……….13
4.3 Stezenie insuliny a wysilek……….13
4.4 Glikemia a wysilek……….14
4.5 Stezenie mleczanu we krwi a wysilek……….15
4.6 Stezenie wolnych kwasów tluszczowych we krwi podczas wysilku……….16
4...

więcej

Zlamanie kosci przedramienia.Wstęp………2

Rozdzial I.
Anatomia funkcjonalna przedramienia

1.1. Kosci przedramienia……… 4
1.2. Stawy przedramienia ………7
1.3. Miesnie przedramienia ………10
1.4. Unerwienie przedramienia ………13
1.5. Mechanika przedramienia ………15

Rozdzial II.
Najczestsze zlamania kosci przedramienia

2.1. Zlamania trzonów kosci przedramienia ………19
2.2. Zlamania dalszej nasady kosci promieniowej……… 22
2.3. Zlamanie dalszego odcinka kosci lokciowej……… 23
2.4. Zlamanie wyrostka lokciowego i zlamanie glowy kosci promieniowej……… 23

Rozdzial III.
Leczenie pooperacyjne ………25

Rozdzial IV.
Fizjoterapia

4.1. Kinezyterapia……… 37
4.2. Fizykoterapia……… 42
4.3. Masaz ………47

Rozdzial V.
Studium przypadku ………48

Podsu...

więcej

Przyczyny i wybrane metody usprawniania w zespolach bólowych dolnego odcinka kregoslupa.Wstęp

1.1 Wprowadzenie ………… 3
1.2 Budowa i mechanika kregoslupa ………… 4

Cel pracy ………… 8

Rozdzial 1.
Objawy,klasyfikacja i charakter bólów kregoslupa

3.1 Klasyfikacja wg Rapaly …………9
3.2 Klasyfikacja wg Degi ………… 11

Rozdzial 2.
Przyczyny bólów kregoslupa

4.1 Dyskopatia …………12
4.2 Zmiany zwyrodnieniowo-znieksztalcajace ………… 15
4.3 Zmiany struktury kostnej prowadzace do zlaman osteoporotycznych ………… 16
4.4 Kregozmyk …………16
4.5 Stenoza kanalu kregowego ………… 19
4.6 Zapalenie swoiste i nieswoiste …………20
4.7 Wady wrodzone kregoslupa ………… 20
4.8 Choroby innych organów wewnętrznych ………… 21

Rozdzial 3.
Leczenie bólów kregoslupa

5.1 Kinezyterapia ………… 24
5...

więcej

Wpływ nieodzywczych składników zywnosci na zdrowie czlowieka.


Wstęp

Rozdzial I.
Charakterystyka składników pokarmowych

1.1. Odzywcze skladniki pokarmowe
1.1.1. Bialka
1.1.2. Weglowodany
1.1.3. Tluszcze
1.1.4. Cholesterol
1.1.5. Skladniki mineralne
1.1.6. Kwasy
1.1.7. Witaminy
1.1.8. Woda
1.1.9. Metale ciezkie
1.2. Nieodzywcze skladniki pokarmowe
1.2.1. Barwniki
1.2.2. Pestycydy
1.2.3. Substancje slodzace
1.2.4. Substancje konserwujace
1.2.5. Aromaty
1.2.6. Przeciwutleniacze

Rozdzial II.
Wpływ odzywczych składników pokarmowych na zdrowie czlowieka

2.1. Wpływ bialka na zdrowie czlowieka
2.2. Wpływ weglowodanów na zdrowie czlowieka
2.3. Wpływ tluszczów na zdrowie czlowieka
2.4...

więcej

Protezoplastyka stawu biodrowego.


Wstęp………..2

Rozdzial I.
Podstawy budowy i funkcje stawu biodrowego

1.1. Anatomia ……….. 4
1.2. Biomechanika ……….. 16
1.3. Patogeneza ……….. 20

Rozdzial II.
Teoria zabiegów endoprotezoplastycznych i usprawnianie

2.1. Rys historyczny ………..24
2.2. Typy endoprotez ………..26
2.3. Protezoplastyka cementowa ……….. 30
2.4. Protezoplastyka bezcementowa ……….. 31
2.5. Usprawnianie ……….. 33

Rozdzial III.
Material i metody badawcze

3.1. Dobór próby badawczej ……….. 39
3.2. Metody i narzedzia badawcze ……….. 40
3.3. Przebieg i wyniki badan ……….. 42
3.4. Wyniki porównawcze dwóch metod alloplastyki ……….. 57

Zakończenie ……….. 61
Spis zdjec ……….. 63
Spis tabel ……….. 64
Bibliografia……….. 65

 
więcej

Zywnosc i zywienie.Wstęp.

Rozdzial I.
Zywnosc i jego znaczenie……….4

1.1. Pojecie zdrowia oraz jego uwarunkowania genetyczne, srodowiskowe i zwiazane ze stylem zycia.
1.2.Relacje miedzy zywnoscia, zywieniem a zdrowiem.
1.3.Racjonalne zywienie.
1.4. Skladniki pozywienia.

Rozdzia II.
Niedobory zywieniowe i choroby z nich powstajace………..18

2.1. Niedozywienie.
2.2. Niewlasciwa jakosc zywnosci.
2.3. Celiakia, mukowiscydoza.
2.4. Nieprawidlowe odzywianie.
2.5. Anoreksja i bulimia.

Rozdzial III.
Podstawowe zasady racjonalnego zywienia czlowieka……….48

3.1. Zapotrzebowanie na energie.
3.2. Kontrola masy ciala.
3.3. Planowanie posilków.


Zakończenie……….61
Bibliografia


 
więcej

Kompleksowa rehabilitacja osób ze zmianami zwyrodnieniowymi odcinka szyjnego kregoslupa.

1. Wstęp

2. Anatomia funkcjonalna

2.1 Ogólna budowa kregoslupa
2.2 Budowa kregów szyjnych
2.3 Segment ruchowy
2.4 Unerwienie kregoslupa

3. Biomechanika kregoslupa
3.1 Zespól miesniowy odcinka szyjnego
3.2 Fizjologiczne krzywizny kregoslupa
3.3 Zakresy ruchów
3.4 Ruchy kregoslupa a swiatlo kanalu kregowego i kanalów korzeniowych

4. Usprawnianie
5.1 Rehabilitacja ruchowa
5.2 Fizykoterapia
5.3 Masaz
5.4 Inne metody
5.5 Farmakoterapia
5...

więcej

Struktura spozycia produktów zwierzecych i roslinnych jako czynnik ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych


Wstęp………..3

Rozdzial I.
Charakterystyka odzywczych składników pokarmowych i ich wpływ na zdrowie czlowieka…………5

1.1. Odzywcze skladniki pokarmowe
1.1.1. Bialka
1.1.2. Tluszcze
1.1.3. Cholesterol
1.1.4. Skladniki mineralne
1.1.5. Witaminy
1.2. Wpływ odzywczych składników pokarmowych na zdrowie czlowieka
1.2.1. Wpływ bialka na zdrowie czlowieka
1.2.2. Wpływ tluszczów na zdrowie czlowieka
1.2.3. Wpływ cholesterolu na zdrowie czlowieka
1.2.4. Wpływ składników mineralnych na zdrowie czlowieka
1.2.5. Wpływ witamin na zdrowie czlowieka

Rozdzial II.
Charakterystyka wybranych chorób cywilizacyjnych zwiazanych z odzywianiem………..19

2.1...

więcej

Usprawnianie rehabilitacyjne w uszkodzeniu obwodowego neuronu ruchowego.


Streszczenie …….2
Resume…….3
Spis tresci…….4

Wstęp…….7

Rozdzial I.
Anataomia obwodowego ukladu nerwowego z uwzglednieniem rodzajów zaburzen

1. Charakterystyka kliniczna obwodowego ukladu nerwowego…….10
2. Struktury czesci obwodowej ukladu nerwowego…….14
2.1. Nerwy czaszkowe…….14
2.2. Nerwy rdzeniowe…….18
2.3. Wlókna ukladu autonomicznego…….21
3. Rozwój obwodowego ukladu nerwowego…….22
4. Rola obwodowego ukladu nerwowego…….24
4.1. Rola ruchowa…….24
4.2. Rola czuciowa…….25


Rozdzial II
Podzial i ocena ilosciowa uszkodzenia nerwów obwodowych

1. Pojecie uszkodzenia neuronu obwodowego…….27
2. Podzial obwodowego uszkodzenia nerwów…….29
2.1. Neuropraxis…….29
2.2. Axonotmesis…….30
2...

więcej

Wspólzycie seksualne a choroby przenoszone droga plciowa.


Wstęp………4
Streszczenie ………5

Rozdzial I
1. Problematyka wspólzycia seksualnego i chorób przenoszonych droga plciowa

1.1 Definicja pojecia wspólzycia seksualnego……..6
1.2 Choroby przenoszone droga plciowa……..8
1.3 Choroby weneryczne i ich charakterystyka……..10

Rozdzial II
2. Udział pielegniarki w zapobieganiu chorób przenoszonych droga plciowa

2.1 Rodzaje, cele i zadania profilaktyki……..15
2.2 Promocja bezpiecznego seksu……..17
2.3 Ksztalcenie mlodziezy……..19

Rozdzial III

3. Wiedza młodzieży na temat wspólzycia seksualnego oraz chorób przenoszonych droga plciowa

3.1 Rodzaje, cele i zadania profilaktyki………22
3.2 Promocja bezpiecznego seksu……..23
3.3 Ksztalcenie mlodziezy……...

więcej

Wiedza praktykujacych kosmetyczek o etiopatogenezie, leczeniu i profilaktyce zakazen nieonkogennymi postaciami wirusa brodawczaka ludzkiego


1. Wstęp ………… 3
1.1 Epidemiologia zakazen wirusem HPV ………… 3
1.2 Budowa wirusa HPV ………… 4
1.3 Obraz kliniczny zakazen wirusem HPV ………… 7
1.3.1 Wirusy niskiego ryzyka ………… 7
1.3.2 Wirusy wysokiego ryzyka ………… 11
1.4 Diagnostyka ………… 14
1.5 Leczenie i profilaktyka ………… 14

2. Zalozenie i cel pracy ………… 18
3. Material i metody ………… 19
4. Wyniki ………… 22
5. Omówienie wyników ………… 55
6. Wnioski ………… 69
7. Pismiennictwo ………… 60
8. Zalaczniki ………… 62
9. Wykaz tabel i rycin ………… 66


 
więcej