Profilaktyka nowotworów- znaczenie badan przesiewowych w zwalczaniu raka piersi.Wstęp………4

Rozdzial 1.
Profilaktyka nowotworów.

1.1. Sytuacja epidemiologiczna w Polsce………5
1.2. Profilaktyka………7
1.2.1. Profilaktyka pierwotna………7
1.2.2. Profilaktyka wtórna………10
1.2.3. Profilaktyka III stopnia………13
1.3. Programy prewencyjne………14
1.3.1. Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi………17
1.3.2. Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory zlosliwe………21

Rozdzial 2.
Rak piersi.

2.1. Budowa i funkcje gruczolu sutkowego………26
2.2. Czynniki predysponujace do rozwoju raka piersi ………28
2.3.Objawy………31
2.4. Klasyfikacja nowotworów piersi ………32
2.5. Patomorfologia guza………33
2.6. Cechy wzrostu guza i drogi szerzenia się raka………34
2.7. Leczenie………35
2.7.1. Chirurgia………35
2.7.2. Leczenie oszczedzajace………36
2.7.3. Operacje radykalne (mastektomia radykalna).36
2.7.4. Radioterapia ………38
2.7.5. Leczenie systemowe………38
2.8. Szczególne rodzaje raka sutka ………39

Rozdzial 3.
Wykrywanie i metody rozpoznania raka piersi.

3.1. Samobadanie piersi………40
3.2. Badanie kliniczne………42
3.3. Metody rozpoznania nowotworów piersi………45
3.3.1. Mammografia………46
3.3.2. Ultrasonografia ………49
3.3.3. Biopsja ………50
3.4. Inne metody diagnostyczne………52

Rozdzial 4.
Metodologia badan.

4.1. Cel pracy………55
4.2. Material i metody………56
4.3. Wyniki ………57
4.4. Dyskusja ………76
4.5. Wnioski ………87

Streszczenie………88
Wykaz tabel………89
Wykaz rycin………91
Bibliografia………92


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>