Lecznicze srodki zabezpieczajace.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Idea leczniczych środków zabezpieczajacych……….5

1.1. Lecznicze srodki zabezpieczajace w kodeksię karnym z 1932 roku ……….8
1.2. Lecznicze srodki zabezpieczajace w kodeksię karnym z 1969 roku ……….12
1.3. Lecznicze srodki zabezpieczajace w kodeksię karnym z 1997 roku………. 17

Rozdzial II.
Cele i funkcje środków zabezpieczajacych……….20

Rozdzial III.
Przeslanki stosowania leczniczych środków zabezpieczajacych……….26

3.1. Przeslanki ogólne w przedmiocie zastosowania środków zabezpieczajacych ……….27
3.2. Przeslanki szczególne postępowania w przedmiocie zastosowania środków zabezpieczajacych ……….29
3.3. Przeslanki postępowania w przedmiocie zastosowania środków zabezpieczajacych ‚zakotwiczone w prawie materialnym’ ……….31

Rozdzial IV.
Wykonywanie leczniczych środków zabezpieczajacych………. 42

Zakończenie ……….54
Bibliografia………. 57
Orzecznictwo ……….59
Wykaz aktów prawnych ……….60
Wykaz tabel ……….61

 

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>