Lecznicze srodki zabezpieczajace.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Idea leczniczych środków zabezpieczajacych……….5

1.1. Lecznicze srodki zabezpieczajace w kodeksię karnym z 1932 roku ……….8
1.2. Lecznicze srodki zabezpieczajace w kodeksię karnym z 1969 roku ……….12
1.3. Lecznicze srodki zabezpieczajace w kodeksię karnym z 1997 roku………. 17

Rozdzial II.
Cele i funkcje środków zabezpieczajacych……….20

Rozdzial III.
Przeslanki stosowania leczniczych środków zabezpieczajacych……….26

3.1. Przeslanki ogólne w przedmiocie zastosowania środków zabezpieczajacych ……….27
3.2. Przeslanki szczególne postępowania w przedmiocie zastosowania środków zabezpieczajacych ……….29
3.3. Przeslanki postępowania w przedmiocie zastosowania środków zabezpieczajacych ‚zakotwiczone w prawie materialnym’ ……….31

Rozdzial IV.
Wykonywanie leczniczych środków zabezpieczajacych………. 42

Zakończenie ……….54
Bibliografia………. 57
Orzecznictwo ……….59
Wykaz aktów prawnych ……….60
Wykaz tabel ……….61

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>