Anoreksja wśród dziewcząt oraz młodych kobiet.


Wstęp………….3

Rozdzial I.
Problematyka osób chorych na anoreksje w świetle literatury przedmiotu ………….5

Rozdzial II.

2.1. Zaburzenia laknienia i miejsce anoreksji posród nich ………….9
2.2. Objawy anoreksji i jej przebieg ………….12


Rozdzial III.
Media, reklama wizualna a anoreksja Anoreksja w świetle psychologii reklamy ………….20

Rozdzial IV.
Srodowisko rodzinne i jego wpływ na przebieg choroby ………….23

Rozdzial V.
Leczenie anoreksji – rokowania i formy terapii ………….30

Rozdzial VI.
Profilaktyka w anoreksji. Rodzaje, cele, zadania działalności profilaktycznej ………….38

Rozdzial VII.
Metodologia badan wlasnych

7.1. Cel, przedmiot i problematyka badan ………….44
7.2. Hipotezy badawcze ………….45
7.3. Metody badan i ich charakterystyka ………….46
7.4. Organizacja i przebieg badan ………….48
7.5. Charakterystyka badanej grupy…………. 49

Rozdzial VIII.
Analiza wyników badan wlasnych

8.1. Charakterystyka srodowiska rodzinnego osób z anoreksja…………. 51
8.2. Postawy rodziców wobec dzieci chorych na anoreksje…………. 55
8.3. Funkcjonowanie w społeczenstwie osób chorych na anoreksje ………….59

Podsumowanie ………….63
Wnioski…………. 66
Bibliografia………….68
Aneksy ………….69

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>