Róznice w sposobie odzywiania się studentów uprawiajacych wybrane dyscypliny sportowe.


Wstęp ……….4

I Czesc teoretyczna
1. Procesy energetyczne ……….5
1.1. Podstawowa i spoczynkowa przemiana materii ……….6
1.2. Calkowita przemiana materii ……….7
1.3. Kryteria ciezkosci pracy ……….8
1.4. Źródła energii w pracy miesni ……….9
2. Skladniki odzywcze ……….11
2.1. Skladniki energetyczne………. 12
2.2. Skladniki budulcowe………. 20
2.3. Skladniki regulujace ……….26
3. Pozywienie, jako źródłoantyoksydantów – stres oksydacyjny ……….29
4. Normy zywienia i wyzywienia dla wybranych discyplin sportu ……….34
4.1. Siatkówka………. 40
4.2. Lekka atletyka – biegi srednie ……….43
4.3. Plywanie………. 46
4.4. Zeglarstwo………. 49
5. Specyfika zywienia sportowców w okresie treningów………. 52
6. Regulowanie masy ciala w sporcie………. 55
6.1. Racjonalna dieta odchudzajaca ……….55
6.2. Dieta zwiekszajaca mase ciala ……….56

II. Czesc metodologiczna
1. Cel badan ……….57
2. Problemy badawcze ……….57
3. Hipoteza badawcza………. 57
4. Metody, techniki i narzedzia badawcze………. 58
5. Organizacja i przebieg badan ……….58

III. Czesc badawcza
1. Charakterystyka badanej grupy ……….59
2. Sposób odzywiania się badanych sportowców………. 61
3. Róznice w sposobie odzywiania się sportowców w zaleznosci od uprawianej dyscypliny sportu………. 72
3. Wnioski………. 79
4. Podsumowanie………. 80

Bibliografia………. 82
Aneks………. 86
Kwestionariusz ankiety ……….87
Spis tabel i rycin ……….92


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>