Znaczenie terapii zajeciowej dla niepelnosprawnych podopiecznych z ubezwlasnowolnieniem sadowym realizowanej na warsztatach terapii zajeciowej 4.83/5 (35)

20 października 2020 0 Przez administrator

Wstep

Rozdzial I
Ubezwłasnowolnienie osoby dorosłej
I.1 Sens ubezwłasnowolnienia
I.2 Ubezwlasnowolnienie w przepisach prawa
I.3 Pojęcie opiekuna prawnego i sprawowania opieki
I.4 Obowiazki wynikajace ze sprawowania opieki nad osoba ubezwłasnowolniona

Rozdzial II
Niepełnosprawność jako problem spoleczny
II.1 Definicje niepelnosprawnosci na podstawie literatury przedmiotu
II.2 Rola i zadania Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych
II.3 Funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajeciowej
II.4.Znaczenie rodziny w rehabilitacji
II.5.Wsparcie instytucji i srodowiska lokalnego w readaptacji

Rozdzial III
Metodologiczne podstawy badan wlasnych

III.1 Przedmiot i cel badan
III.2 Problem badawczy
III.3 Hipotezy badawcze
III.4 Zmienne, wskaźniki oraz ich mierniki
III.5 Metody, techniki, narzedzia badawcze
III.6 Charakterystyka terenu i badanej populacji

Rozdzial IV
Analiza badan wlasnych

IV.1 Charakterystyka badanej grupy respondentów
IV.2 Znaczenie wsparcia rodziny na funkcjonowanie ubezwłasnowolnionych uczestników WTZ
IV.3 Czynniki na jakie kladzie sie glówny nacisk w pracy z osobami niepełnosprawnymi ubezwłasnowolnionymi
IV.4 Znaczenie rewalidacji i rehabilitacji prowadzonej w WTZ na zapewnienie wlasciwego rozwoju jednostki uposledzonej,bedacej osoba ubezwłasnowolniona
IV.5 Przygotowanie podopiecznych WTZ do funkcjonowania poza instytucja

Podsumowanie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów
Zalacznik

Oceń