Zarzadzanie ryzykiem w lancuchu dostaw w firmie transportowej PKP 4.33/5 (6)

20 października 2020 0 Przez administrator


Wstep

Rozdzial 1
Specyfika zarzadzania lancuchem dostaw

1.1 Definicja i cechy lancucha dostaw
1.2 Funkcje i cele lancucha dostaw
1.3 Rodzaje lancuchów dostaw
1.4 Zarzadzanie lancuchem dostaw

Rozdzial 2
Istota ryzyka w lancuchu dostaw

2.1. Definicja i kategorie ryzyka
2.2. Rodzaje ryzyka w lancuchu dostaw
2.3. Identyfikacja barier w zarzadzaniu ryzykiem dostaw
2.4. Zasady zarzadzania ryzykiem w lancuchu dostaw

Rozdzial 3
Analiza zarzadzania ryzykiem lancucha dostaw w firmie PKP

3.1. Charakterystyka badanego przedsiebiorstwa
3.2. Identyfikacja slabych i mocnych stron zarzadzania ryzykiem dostaw w firmie PKP
3.3. Analiza SWOT i wyznaczenie strategii dalszego zarzadzania ryzykiem lancucha dostaw w firmie PKP
3.4. Wnioski i propozycje usprawnien w zarzadzaniu ryzykiem lancucha dostaw w firmie PKP

Podsumowanie
Bibliografia

Oceń