Dzialania pomocnicze dla osób niepelnosprawnych prowadzone przez gmine X Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

20 października 2020 0 Przez administrator

Wstep

Czesc teoretyczna
I Osoba niepelnosprawna
1. Pojecie i rodzaje niepelnosprawnosci
2. Charakterystyka niepelnosprawnosci………. 8
2.1 Niepelnosprawnosc sensoryczna………. 8
2.2 Niepelnosprawnosc fizyczna ……….11
2.3 Niepelnosprawnosc psychiczna………. 15
2.4 Niepelnosprawnosc zlozona ……….25

II Specyfika dzialan dotyczacych osób niepelnosprawnych w gminie X

1.Organizacja dzialan w sprawach osób niepelnosprawnych ……….27
2.Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych………. 28
3.Rehabilitacja osób niepelnosprawnych ……….32
3.1 Pojecie i zakres rehabilitacji………. 32
3.2 Systemy organizacyjne rehabilitacji………. 35
4.System edukacji osób niepelnosprawnych ……….37
5.Znaczenie integracji dzieci niepelnosprawnych ze sprawnymi ……….40
6.Znaczenie instytucji poradnictwa zawodowego w procesie pomocy osobie niepelnosprawnej………. 42
7.Zatrudnianie i praca osób niepelnosprawnych ……….43

Czesc metodologiczna
III Metodologiczne podstawy badan wlasnych

1.Cel i przedmiot badan………. 47
2.Problemy i hipotezy badawcze ……….48
3.Metody, techniki i narzedzia badawcze ……….50
4.Charakterystyka badanego srodowiska………. 53

Czesc empiryczna
IV Analiza wyników badan wlasnych

1.Zasoby i dotychczasowe dzialania na rzecz osób niepelnosprawnych w miescie X ……….56
1.1 Instytucje rzadowe………. 57
1.2 Dzialania organizacji pozarzadowych………. 65
1.3 Referat Spraw Spolecznych Starostwa Powiatowego………. 78
1.4 Powiatowy Urzad Pracy ……….78
2.Propozycje nowych form pomocy osobom niepelnosprawnym oferowane przez Urzad Miejski w miescie X………. 80
3.Ocena dzialan pomocniczych dla osób niepelnosprawnych w gminie X w odbiorze spolecznym………. 85
3.1 Jakosc zycia osób niepelnosprawnych………. 86
3.2 Dzialania instytucjonalne podejmowane na rzecz osób niepelnosprawnych ……….96
3.3 Rozwój zawodowy osób niepelnosprawnych………. 106

Wnioski z badan………. 114
Bibliografia ……….118
Aneks ……….120

Oceń