Gospodarka odpadami komunalnymi w mieście XYZ. 4.29/5 (17)


Cel i zakres pracy ………..4
Wstęp ………..5

Rozdzial 1.
Charakterystyka odpadów

3.1. Pojecie odpadów komunalnych ………..7
3.2. Podstawowe cechy odpadów ………..8
3.2.1. Wskazniki ilosciowe i jakosciowe odpadów w Polsce na tle innych panstw ………..8
3.2.2. Wskazniki ilosciowe odpadów……….. 10
3.2.3. Sklad morfologiczny odpadów ………..10
3.2.4. Sposób postępowania przy badaniu skladu morfologicznego odpadów komunalnych ………..11
3.2.5. Dane dotyczace miasta XYZ 17


Rozdzial 2.
Stan prawny gospodarki odpadami komunalnymi ………..18

4.1. Stan prawny w XYZ ………..19
4.2. Elementy skladowe oplat za deponowanie odpadów komunalnych ………..22

Rozdzial 3.
Analiza i ocena stanu gospodarki odpadami w XYZ

5.1. Dane ogólne dotyczace gospodarki odpadami dla miasta XYZ – stan istniejacy……….. 24
5.2. Warunki gromadzenia odpadów ………..26
5.3. Plan rozbudowy skladowiska i podstawowe zalozenia projektu rozbudowy……….. 27
5.3.1. Wyniki badan skladu morfologicznego odpadów w XYZ ………..27
5.3.2. Aktualizacja wskazników nagromadzenia odpadów komunalnych dla miasta XYZ……….. 31

Rozdzial 4.
Przyszlosciowe planowanie systemu zagospodarowania odpadów na podstawie materialów dunskiej agencji ochrony srodowiska dla miasta XYZ……….. 37

6.1. Warunki planu zagospodarowania odpadów dla miasta XYZ……….. 39
6.2. Zalozenia planu oraz sytuacja terazniejsza i prognozy na przyszlosc……….. 40
6.2.1. Strumienie odpadów ………..42
6.2.2. Ilosc odpadów stalych……….. 42
6.2.3. Liczba mieszkanców ………..43
6.2.4. Ekonomia ………..44
6.2.5. Wnioski dotyczace raportu………… 45

Rozdzial 5.
Koncepcja nowoczesnej gospodarki odpadami dla miasta XYZ……….. 47

7.1. Ogólna charakterystyka problemów zwiazanych z zagospodarowaniem odpadów……….. 48
7.2. Utylizacja odpadów komunalnych dla miasta XYZ ………..50
7.2.1. Koncepcja utylizacji odpadów dla miasta XYZ w roku 2020……….. 53
7.2.2. Źródła finansowania inwestycji……….. 63

Rozdzial 6.
Program gospodarki odpadami dla miasta XYZ……….. 65

Wnioski ………..67

Literatura ……….. 70

Oceń