Instalacje do odsiarczania i odazotowania gazów odlotowych w procesach energetycznego spalania paliw.

23 października 2015 0 Przez administrator

1. Wstęp………5

2. Cel i koncepcja 6

3. Rodzaje paliw stosowanych w energetyce i ich charakterystyka………7

4. Rodzaje i ilosc zanieczyszczen emitowanych w procesach

spalania paliw………10

4.1. Spalanie paliw w obiektach stacjonarnych………11
4.1.1. Emisja dwutlenku wegla………12
4.1.2. Emisja tlenków siarki………13
4.1.3. Emisja tlenków azotu………13
4.1.4. Emisja tlenku wegla………14
4.1.5. Emisja lotnych zwiazków organicznych………15
4.1.6. Emisja pylów lotnych………15
4.1.7. Emisja metali ciezkich………16


5. Technologie odsiarczania gazów odlotowych………17

5.1. Metody mokrego odsiarczania gazów………20
5.1.1. Metoda wapniowa………22
5.1.2. Metoda wapienno-gipsowa………23
5.1.3. Metoda wapienno-odpadowa………25
5.1.4. Metoda sodowa………27
5.1.5. Metoda podwójno-alkaliczna ………27
5.1.6. Inne metody odsiarczania gazów odlotowych………27
5.1.7. Metoda pólsuchego odsiarczania gazów odlotowych………37

5.2. Metody iniekcji sorbentu………40
5.2.1. Metoda iniekcji sorbentu do paleniska………41
5.2.2. Metoda iniekcji sorbentu do kanalu………43
5.2.3. Metoda sucha z aktywizacja sorbentu………44
5.2.4. Metoda iniekcji wapnia i suchego odsiarczania gazów odlotowych………45

5.3. Metody regeneracyjne odsiarczania gazów odlotowych………46
5.3.1. metoda sodowa (Wellmana-Lorda )………48
5.3.2. Metoda magnezowa………49
5.3.3. Metoda wegla aktywowanego………50

5.4. Metoda E-SOx………52


6. Instalacje odazotowania gazów odlotowych………55

6.1. Metoda selektywnej redukcji katalitycznej………56
6.2. Metoda selektywnej redukcji niekatalitycznej………60
6.3. System hybrydowy SNCR/SCR………63


7. Jednoczesne odsiarczanie i odazotowanie gazów odlotowych………67

7.1. Technologia absorpcji katalitycznej………67
7.2. Technologia wiazki elektronów………70
7.3. Technologia SNRB………74
7.4. Technologia tlenku miedzi………78


8. Podsumowanie 81

9. Spis tabel 83

10. Spis rysunków 84

11. Literatura………86

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF/DOCX", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto