Metody usuwania rteci z odpadów przemyslowych

23 października 2015 0 Przez administrator


I. Wprowadzenie………6

II. Cel pracy………10

III. Czesc literaturowa 11

III.1. Charakterystyka wlasciwosci rteci i jej zwiazków………11
III.2. Wystepowanie rteci oraz jej zwiazków w srodowisku………17
III.3. Emisja rteci ze zródel antropogenicznych………1
III.4. Odpady zawierajace rtec i sposoby ich unieszkodliwiania………31
III.5. Przeglad procesów technologicznych usuwania rteci z odpadów
………37
III.5.1. Technologie utylizacji odpadów zawierajacych rtec, ze szczególnym uwzglednieniem odzysku tego metalu
………37
III.5.2. Utylizacja lamp fluorescencyjnych i innych zawierajacych rtec………39
III.5.3. Technologia utylizacji swietlówek prof. Boleslawa Stolarskiego z Politechniki Krakowskiej
………42
III.5.4. Przebieg procesu technologicznego w Zakladzie Lamp Wyladowczych
"Polam – Rzeszów’ w Pogwizdowie Nowym………42
III.5.5. Technologia utylizacji odpadów zawierajacych rtec rosyjskiej firmy FID
………45
III.5.6. Technologia unieszkodliwiania oparów rteci………45
III.5.7. Technologia oczyszczania stalych odpadów zawierajacych rtec za pomoca reakcji redox
………47
III.5.8. Technologa odzysku rteci z odpadów za pomoca procesu termicznego rozkladu
………48
III.5.9. Proces Remerc – technologia odzyskiwania rteci z odpadów powstajacych w procesię wytwarzania chloru
………49
III.5.10. Proces "Medisorbon" – technologia usuwania rteci z gazów odlotowych za pomoca zeolitów
………49
III.5.11. Technologia usuwania rteci z gleb i odpadów………50


IV. Czesc praktyczna………52

IV.1. Opis procesu utylizacji lamp luminescencyjnych z wykorzystanie urzadzenia EKOTROM
………52
IV.2. Usuwanie rteci ze zuzytych sorbentów weglowych………58


V. Wnioski………66
VI. Literatura………69

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF/DOCX", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto