Ochrona srodowiska na przykładzie miasta i gminy XYZ

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp………5

Rozdzial 1.
Podstawowe elementy zarządzania srodowiskiem………8

1.1.Podstawowe pojecia z zakresu ochrony srodowiska………8
1.2.Przepisy prawne z zakresu ochrony srodowiska………9
1.3.Ogólna charakterystyka norm z zakresu ochrony srodowiska………11
1.4.Wybrane elementy zarządzania srodowiskiem w oparciu o ISO
gr.14001………15
1.4.1.Polityka srodowiskowa………16
1.4.2.Wprowadzanie systemu zarządzania ochrona srodowiska………18
1.5.TQEM czyli Totalne Zarządzanie Jakośćia Srodowiska………20
1.6.Zarządzanie ofensywne srodowiskiem……… 26

Rozdzial 2.
Charakterystyka obiektu badawczego – gminy w zakresię ochrony srodowiska………30

2.1.Charakterystyka obszaru………30
2.2.Struktura przemyslu………32
2.3.Rodzaje emitowanych zanieczyszczen do
atmosfery………35
2.4.Edukacja ekologiczna na terenie
gminy………49
2.5.Działalność zakladów pracy z rejonu XYZ na rzecz ochrony srodowiska………50
2.6.Zielen
miejska………52

Rozdzial 3.
Metody zmniejszania ilosci zanieczyszczen oraz ich
utylizacja………56

3.1.Zmniejszenie ilosci pylu oraz SO2 w spalinach……… 56
3.1.1.Emisja zanieczyszczen powietrza wg danych
GUS………56
3.1.2.Metody odsiarczania
spalin………58
3.1.3.Metody mokre odsiarczania
spalin………61
3.1.4.Metody suche odsiarczania
spalin………61
3.1.5.Porównanie metod mokrych i
suchych………62
3.1.6.Metody
suche………62
3.1.7.Metody
mokre………63
3.2.Dane dotyczace
wody………63
3.2.1.Ochrona wód
powierzchniowych………65
3.2.2.Ochrona wód
podziemnych………66
3.2.3.Meliorscja i zbiorniki malej
retencji………67
3.3.Sposób zagospodarowania produktów
odsiarczania………70
3.4.Stosowane metody utylizacji odpadów
komunalnych………72
3.4.1.Prawne uregulowania w dziedzinie odpadów………72
3.5.Gospodarka odpadami przemyslowymi i
bytowymi………76
3.5.1.Gospodarka sciekowa XXX ………78
3.6.Monitoring jako metoda walki z trucicielami
przyrody………79
3.6.1.Monitoring jakosci srodowiska………80


Zakończenie i
wnioski………83
Bibliografia………88


Wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:


Koszt sms 4 PLN netto (4,92 PLN z VAT)