Badania technologiczne scieków i osadów sciekowych

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Temat, spis treści, plan pracy.


Cel prac
Wstęp

Rozdzial I.
Oznaczanie zanieczyszczen organicznych w sciekach

1.1 Oznaczanie ChZT metoda standardowa, polska i skrócona.
1.1.1 Metoda standardowa.
1.1.2 Metoda polska.
1.1.3 Metoda dwuchromianowa skrócona.
1.1.4 Oznaczanie BZT5(7) metoda rozcienczen.

Rozdzial II.
Oczyszczanie scieków metoda osadu czynnego.

2.1 Mikroorganizmy w osadzie czynnym.
2.2 Puchniecie osadu czynnego.
2.3 Glówne elementy procesy osadu czynnego.
2.4 Odmiany procesu osadu czynnego.
2.4.1 System o calkowitym wymieszaniu.
2.4.2 Przeplyw tlokowy.
2.4.3 Stopniowe zasilanie.
2.4.4 Przedluzone napowietrzanie.
2.4.5 Rowy biologiczne.
2.4.6 Sekwencyjne biologiczne reaktory (SBR).
2.5 Napowietrzanie i mieszanie.
2.5.1 Stezenie rozpuszczonego tlenu.
2.5.2 Dyfuzory i aeratory mechaniczne.
2.5.3 Kontrola stezenia tlenu w komorze.
2.6 Kontrola procesy osady czynnego.
2.7 Recyrkulacja osadu.
2.8 Badanie efektu oczyszczania scieków metoda osadu czynnego.
2.9 Badanie wystepowania deficytu tlenowego przy dawkowaniu scieków do wody powierzchniowej.

Rozdzial III.
Oczyszczanie scieków metoda zlóz biologicznych.

3.1 Rodzaje zlóz biologicznych.
3.1.1 Zloza biologiczne niskoobciazone.
3.1.2 Zloza biologiczne srednioobciazone.
3.1.3 Zloza biologiczne wysokoobciazone.
3.1.4 Zloza wstepne.
3.2 Opis wyposazenia.
3.3 Zloza biologiczne zanurzane (obrotowe) – opis procesu.
3.3.1 Opis wyposazenia.
3.4 Badania zdolnosci natleniajacej zloza biologicznego bez blony biologicznej za pomoca wody wodociagowej wstepnie odtlenionej.
3.5 Oznaczanie czasu kontaktu scieków ze zlozem biologicznym za pomoca chlorku sodowego.
3.6 Wyznaczanie objetosci wolnych przestrzeni zloza biologicznego.

Rozdzial IV.
Zagniwalnosc scieków.

4.1 Badanie zagniwalnosci scieków.

Rozdzial V.
Metody zageszczania osadów.

5.1 Odwadnianie osadów (przygotowanie).
5.1.1 Mechaniczne odwadnianie osadów.
5.2 Badania wpływu polielektrolitów na efekty sedymentacji i zageszczania osadów.
5.3 Oznaczanie gestosci osadów sciekowych o konsystencji plynnej.

Rozdzial VI.
Metody stabilizacji osadów.

6.1 Tlenowa stabilizacja osadów.
6.2 Fermentacja metanowa.
6.2.1 Komory fermentacji metanowej.
6.3 Poletka osadowe.
6.3.1 Laguny osadowe.
6.4 Spalanie osadów.
6.5 Wykorzystywanie osadów w rolnictwie.
6.6 Ostateczne usuwanie osadów.
6.7 Oznaczenie uwodnienia osadów przed i po procesię stabilizacji.

Rozdzial VII.
Neutralizacja scieków.

7.1 Neutralizacja scieków kwasowych wodorotlenkiem sodowym.
7.2 Neutralizacja scieków zasadowych kwasem solnym lub siarkowym.

Rozdzial VIII.
Koagulacja scieków.

8.1 Usuwanie biogenów.
8.2 Badanie wpływu koagulacji scieków na redukcje fosforanów i zwiazków azotowych.
8.3 Badanie wpływu polielektrolitów na proces defosfatacji chemicznej.

Rozdzial IX.
Odtluszczanie scieków.

9.1 Badania efektów odtluszczania scieków metoda koalescencji i flotacji wspomaganej napowietrzaniem.

Podsumowanie
Literatura cytowana

Uwaga: W pracy nie ma przypisów.Odblokuj, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.