Badania technologiczne scieków i osadów sciekowych

23 października 2015 0 Przez administrator


Cel prac
Wstęp

Rozdział I.
Oznaczanie zanieczyszczen organicznych w sciekach

1.1 Oznaczanie ChZT metoda standardowa, polska i skrócona.
1.1.1 Metoda standardowa.
1.1.2 Metoda polska.
1.1.3 Metoda dwuchromianowa skrócona.
1.1.4 Oznaczanie BZT5(7) metoda rozcienczen.

Rozdział II.
Oczyszczanie scieków metoda osadu czynnego.

2.1 Mikroorganizmy w osadzie czynnym.
2.2 Puchniecie osadu czynnego.
2.3 Glówne elementy procesy osadu czynnego.
2.4 Odmiany procesu osadu czynnego.
2.4.1 System o calkowitym wymieszaniu.
2.4.2 Przeplyw tlokowy.
2.4.3 Stopniowe zasilanie.
2.4.4 Przedluzone napowietrzanie.
2.4.5 Rowy biologiczne.
2.4.6 Sekwencyjne biologiczne reaktory (SBR).
2.5 Napowietrzanie i mieszanie.
2.5.1 Stezenie rozpuszczonego tlenu.
2.5.2 Dyfuzory i aeratory mechaniczne.
2.5.3 Kontrola stezenia tlenu w komorze.
2.6 Kontrola procesy osady czynnego.
2.7 Recyrkulacja osadu.
2.8 Badanie efektu oczyszczania scieków metoda osadu czynnego.
2.9 Badanie wystepowania deficytu tlenowego przy dawkowaniu scieków do wody powierzchniowej.

Rozdział III.
Oczyszczanie scieków metoda zlóz biologicznych.

3.1 Rodzaje zlóz biologicznych.
3.1.1 Zloza biologiczne niskoobciazone.
3.1.2 Zloza biologiczne srednioobciazone.
3.1.3 Zloza biologiczne wysokoobciazone.
3.1.4 Zloza wstepne.
3.2 Opis wyposazenia.
3.3 Zloza biologiczne zanurzane (obrotowe) – opis procesu.
3.3.1 Opis wyposazenia.
3.4 Badania zdolnosci natleniajacej zloza biologicznego bez blony biologicznej za pomoca wody wodociagowej wstepnie odtlenionej.
3.5 Oznaczanie czasu kontaktu scieków ze zlozem biologicznym za pomoca chlorku sodowego.
3.6 Wyznaczanie objetosci wolnych przestrzeni zloza biologicznego.

Rozdział IV.
Zagniwalnosc scieków.

4.1 Badanie zagniwalnosci scieków.

Rozdział V.
Metody zageszczania osadów.

5.1 Odwadnianie osadów (przygotowanie).
5.1.1 Mechaniczne odwadnianie osadów.
5.2 Badania wpływu polielektrolitów na efekty sedymentacji i zageszczania osadów.
5.3 Oznaczanie gestosci osadów sciekowych o konsystencji plynnej.

Rozdział VI.
Metody stabilizacji osadów.

6.1 Tlenowa stabilizacja osadów.
6.2 Fermentacja metanowa.
6.2.1 Komory fermentacji metanowej.
6.3 Poletka osadowe.
6.3.1 Laguny osadowe.
6.4 Spalanie osadów.
6.5 Wykorzystywanie osadów w rolnictwie.
6.6 Ostateczne usuwanie osadów.
6.7 Oznaczenie uwodnienia osadów przed i po procesię stabilizacji.

Rozdział VII.
Neutralizacja scieków.

7.1 Neutralizacja scieków kwasowych wodorotlenkiem sodowym.
7.2 Neutralizacja scieków zasadowych kwasem solnym lub siarkowym.

Rozdział VIII.
Koagulacja scieków.

8.1 Usuwanie biogenów.
8.2 Badanie wpływu koagulacji scieków na redukcje fosforanów i zwiazków azotowych.
8.3 Badanie wpływu polielektrolitów na proces defosfatacji chemicznej.

Rozdział IX.
Odtluszczanie scieków.

9.1 Badania efektów odtluszczania scieków metoda koalescencji i flotacji wspomaganej napowietrzaniem.

Podsumowanie
Literatura cytowana

Uwaga: W pracy nie ma przypisów.