Finansowe zagadnienia ochrony srodowiska. 4.47/5 (19)

23 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp ………… 3

Rozdział I.
Polityka ekologiczna państwa. ………… 7

1.1. Zasady polityki ekologicznej w Polsce. ………… 7
1.2. Prawodawstwo w zakresię ochrony srodowiska. ………… 16
1.3. Kierunki usprawnien w kontekscie wymogów Unii Europejskiej. ………… 24


Rozdział II.
Źródła finansowania inwestycji proekologicznych w Polsce. ………… 30

2.1. Krajowe źródła finansowania ochrony srodowiska. ………… 30
2.2. Zagraniczne źródła finansowania ochrony srodowiska. ………… 44


Rozdział III.
Straty ekologiczne oraz podejmowane działania w celu ich ich eliminacji. ………… 55

3.1. Straty spowodowane degradacja srodowiska. ………… 55
3.2. Naklady na ochrone srodowiska oraz efekty ich ponoszenia. ………… 62


Zakończenie ………… 71
Bibliografia ………… 75Oceń