Wykorzystywanie odpadów na gruncie prawa ochrony srodowiska.


Wykaz skrótów……….3

Wstęp……….5

Rozdzial 1
Wprowadzenie do problematyki prawnej odpadów………6

1.1. Rozwój i miejsce regulacji postępowania z odpadamiw polskim systemie prawnym………6
1.2. Prawne pojecie odpadów……….10
1.3. Rodzaje i klasyfikacja odpadów………14
1.4. Wytwórcy i odbiorcy odpadów………18
1.5. Podstawowe zasady i cele postępowania z odpadami……….21


Rozdzial 2
Zasady wykorzystywania odpadów………25

2.1. Pojecie wykorzystywania odpadów……….25
2.2. Ulgi i zwolnienia podatkowe z tytułu wykorzystywania
odpadów………32
2.3. Wykorzystywanie odpadów w obrocie miedzynarodowym………45
2.4. Kary pieniężne i oplaty……….50
2.5. Odpowiedzialnosc karna i cywilna……….56


Podsumowanie……….62

Wykaz aktów prawnych………63

Orzecznictwo……….66

Bibliografia……….67

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>