Gospodarka odpadami medycznymi w XYZ.

23 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp………2

Rozdział 1.

Prawne aspekty gospodarki odpadami medycznymi………4


Rozdział 2.

Źródła ,rodzaje i stan gospodarki odpadami medycznymi w Polsce………14


Rozdział 3.


Sposoby unieszkodliwiania odpadów medycznych………31


Rozdział 4.


Charakterystyka zródel i rodzaje odpadów w XYZ………40


Rozdział 5.


Sposoby postępowania z odpadami w XYZ………49


Rozdział 6.


Ocena stanu gospodarki odpadami w XYZ………61


Wnioski………66
Bibliografia………68
Zalaczniki 72………(brak zdjec)