Przeciwdzialanie skazeniu srodowiska pochodnymi ropy naftowej w sasiedztwie baz paliw plynnych i stacji benzynowych


Streszczenie………4

Wstęp………6
Wprowadzenie………6
Cel pracy………7

Rozdzial I
Ropa naftowa i produkty jej przeróbki………8

1.1. Ropa naftowa………8

1.2. Paliwa benzynowe………12

1.3. Oleje napedowe………13

1.4. Środki smarowe………14

1.5. Oleje silnikowe………14

1.6. Asfalty………15


Rozdzial II
Toksycznosc ropy i jej składników………17

2.1. Produkty ropopochodne i ich stopien toksycznosci………17

2.2. Skazenie srodowiska naturalnego: ropa,
produktami jej przetwarzania, produktami spalania ropy
i jej pochodnych………19


Rozdzial III
Stacje paliw plynnych………25

3.1. Stacje paliw plynnych a skazenie srodowiska
naturalnego………25

3.2. Przedostawanie się cieklych produktów
naftowych do srodowiska gruntowego na terenie stacji
benzynowej i zapobieganie tym procesom………25

3.3. Ochrona powietrza atmosferycznego na obszarze
stacji benzynowej………31

3.4. Hermetyzacja procesów zwiazanych z
magazynowaniem i dystrybucja paliw………34


Rozdzial IV
Czyszczenie zbiorników i utylizacja odpadów………41

4.1. Czyszczenie zbiorników 41

4.2. Utylizacja odpadów z cystern i zbiorników………42

4.3. Wykorzystywanie naturalnych procesów zachodzacych
w przyrodzie do degradacji róznego typu
zanieczyszczen………45


Rozdzial V
Oczyszczanie scieków………47

5.1. Oczyszczalnie scieków na przykładzie
wykorzystania pola trzcinowego………47

5.2. Oczyszczanie scieków w zlozu hydrobotanicznym………48


Rozdzial VI
Środki techniczne sluzace ograniczeniu rozprzestrzenianiu i zbieraniu cieklych produktów naftowych………52

6.1. Zbieracze rozlewów olejowych………52

6.2. Zbieracze przelewowo – pompowe………52

6.3. Zbieracze sorpcyjne………54

6.4. Zbieracze adhezyjne………56


Rozdzial VII
Sorbenty………58

7.1. Natura pochodzenie i rodzaje sorbentów………58

7.2. Podzial i charakterystyka sorbentów………59

7.2.1. Sorbenty naturalne i pochodzenia naturalnego 59

7.2.2. Sorbenty syntetyczne………62

7.3. Technika stosowania sorbentów przy likwidacji
rozlewisk………64


Wnioski………66
Bibliografia………70

 

Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>