Przeciwdzialanie skazeniu srodowiska pochodnymi ropy naftowej w sasiedztwie baz paliw plynnych i stacji benzynowych


Streszczenie………4

Wstęp………6
Wprowadzenie………6
Cel pracy………7

Rozdzial I
Ropa naftowa i produkty jej przeróbki………8

1.1. Ropa naftowa………8

1.2. Paliwa benzynowe………12

1.3. Oleje napedowe………13

1.4. Środki smarowe………14

1.5. Oleje silnikowe………14

1.6. Asfalty………15


Rozdzial II
Toksycznosc ropy i jej składników………17

2.1. Produkty ropopochodne i ich stopien toksycznosci………17

2.2. Skazenie srodowiska naturalnego: ropa,
produktami jej przetwarzania, produktami spalania ropy
i jej pochodnych………19


Rozdzial III
Stacje paliw plynnych………25

3.1. Stacje paliw plynnych a skazenie srodowiska
naturalnego………25

3.2. Przedostawanie się cieklych produktów
naftowych do srodowiska gruntowego na terenie stacji
benzynowej i zapobieganie tym procesom………25

3.3. Ochrona powietrza atmosferycznego na obszarze
stacji benzynowej………31

3.4. Hermetyzacja procesów zwiazanych z
magazynowaniem i dystrybucja paliw………34


Rozdzial IV
Czyszczenie zbiorników i utylizacja odpadów………41

4.1. Czyszczenie zbiorników 41

4.2. Utylizacja odpadów z cystern i zbiorników………42

4.3. Wykorzystywanie naturalnych procesów zachodzacych
w przyrodzie do degradacji róznego typu
zanieczyszczen………45


Rozdzial V
Oczyszczanie scieków………47

5.1. Oczyszczalnie scieków na przykładzie
wykorzystania pola trzcinowego………47

5.2. Oczyszczanie scieków w zlozu hydrobotanicznym………48


Rozdzial VI
Środki techniczne sluzace ograniczeniu rozprzestrzenianiu i zbieraniu cieklych produktów naftowych………52

6.1. Zbieracze rozlewów olejowych………52

6.2. Zbieracze przelewowo – pompowe………52

6.3. Zbieracze sorpcyjne………54

6.4. Zbieracze adhezyjne………56


Rozdzial VII
Sorbenty………58

7.1. Natura pochodzenie i rodzaje sorbentów………58

7.2. Podzial i charakterystyka sorbentów………59

7.2.1. Sorbenty naturalne i pochodzenia naturalnego 59

7.2.2. Sorbenty syntetyczne………62

7.3. Technika stosowania sorbentów przy likwidacji
rozlewisk………64


Wnioski………66
Bibliografia………70

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>