Ozonosfera i dziura ozonowa.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp…….3

Rozdzial 1.
Ozon i jego miejsce w atmosferze…….5

1.1. Budowa i sklad atmosfery…….5
1.2. Ozon-techniki pomiarowe…….7
1.3. Ozonowy parasol Ziemi……..14


Rozdzial 2.
Dziura ozonowa…….21

2.1. Co szkodzi warstwie ozonowej?…….22
2.2. Niebezpieczne freony……..25
2.3. Szkodliwe promieniowanie…….34
2.4. Dziura ozonowa nad Antarktyda…….40
2.5. Ozon a plamy na sloncu……..48


Rozdzial 3.
Nastepstwa zaniku ozonu……..51

3.1. Dziura ozonowa- zagrozenie dla zycia?……..51
3.2. Dziura ozonowa a efekt cieplarniany……..60


Zakończenie…….62
Bibliografia……..63


Wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:


Koszt sms 4 PLN netto (4,92 PLN z VAT)