Ozonosfera i dziura ozonowa.


Wstęp…….3

Rozdzial 1.
Ozon i jego miejsce w atmosferze…….5

1.1. Budowa i sklad atmosfery…….5
1.2. Ozon-techniki pomiarowe…….7
1.3. Ozonowy parasol Ziemi……..14


Rozdzial 2.
Dziura ozonowa…….21

2.1. Co szkodzi warstwie ozonowej?…….22
2.2. Niebezpieczne freony……..25
2.3. Szkodliwe promieniowanie…….34
2.4. Dziura ozonowa nad Antarktyda…….40
2.5. Ozon a plamy na sloncu……..48


Rozdzial 3.
Nastepstwa zaniku ozonu……..51

3.1. Dziura ozonowa- zagrozenie dla zycia?……..51
3.2. Dziura ozonowa a efekt cieplarniany……..60


Zakończenie…….62
Bibliografia……..63

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>