Projekt stanowiska badawczego do wyznaczania wskaznika reaktywnosci i sorpcji bezwzglednej sorbentu.

23 października 2015 0 Przez administrator


1.
Wstęp………6

2. Cel pracy………8

3. Technologie odsiarczania spalin………9

3.1. Technologia mokra wapienno – gipsowa………10
3.2. Technologia pólsucha………15
3.3. Technologia sucha……… 18
3.3.1. Procesy zachodzace w suchej metodzie
odsiarczania spalin………19


4. Sorbenty w procesię odsiarczania spalin………23

4.1. Mikronizacja sorbentu a sucha metoda odsiarczaniaspalin………25
4.2. Przemyslowe próby stosowania ultradrobnych sorbentów………27


5. Zloza sorbentów w Polsce……… 29

5.1. Ogólna charakterystyka zlóz wapieni wybranych doanalizy………29
5.2. Jakośćiowa i ilosciowa charakterystyka wybranych zlózwapieni………30
5.2.1. Zloze "Górazdze"………30
5.2.1.1. Budowa geologiczna zloza……… 30
5.2.1.2. Charakterystyka geochemiczna zloza……… 31
5.2.1.3. Wlasnosci fizyczne wapieni zloza……… 32
5.2.1.4. Zastosowanie wapieni wystepujacych w zlozu……… 33
5.2.2. Zloze "Izbicko"………34
5.2.2.1. Budowa geologiczna zloza……… 34
5.2.2.2. Charakterystyka geochemiczna zloza………35
5.2.2.3. Wlasnosci fizyczne wapieni zloza………6
5.2.2.4. Zastosowanie wapieni wystepujacych w zlozu………37
5.2.3. Zloze "Strzelce Opolskie"………38
5.2.3.1. Budowa geologiczna zloza………38
5.2.3.2. Charakterystyka geochemiczna zloza………39
5.2.3.3. Charakterystyka geochemiczna zloza – analizy dodatkowe……… 40
5.2.3.4. Wlasnosci fizyczne wapieni zloza………41
5.2.3.5. Zastosowanie wapieni wystepujacych w zlozu……… 42
5.2.4. Zloze "Tarnów Opolski II"……… 43
5.2.4.1. Budowa geologiczna zloza……… 43
5.2.4.2. Charakterystyka geochemiczna zloza……… 44
5.2.4.3. Wlasnosci fizyczne zloza.. 44
5.2.4.4. Zastosowanie wapieni wystepujacych w zlozu……… 45
5.2.5. Zloze Wojcieszów ("Góra Polom" i "Silesia")………46
5.2.5.1. Budowa geologiczna zloza……… 46
5.2.5.2. Charakterystyka geochemiczna zloza………47
5.2.5.3. Wlasnosci fizyczne wapieni zloza………48
5.2.5.4. Zastosowanie wapieni wystepujacych w zlozu………48
5.3. Porównanie jakosci kamienia wapiennegoz analizowanych zlóz………49
5.4. Analizy jakosciowe i ilosciowe kamienia wapiennegoeksploatowanego w wybranych zlozach……… 52
5.4.1. Analizy jakosciowe i ilosciowe zloza "Górazdze"………53
5.4.2. Analizy jakosciowe i ilosciowe zloza "Izbicko"………54
5.4.3. Analizy jakosciowe i ilosciowe zloza "Strzelce
Opolskie"………55
5.4.4. Analizy jakosciowe i ilosciowe zloza "Tarnów
Opolski"………56
5.4.5. Analizy jakosciowe i ilosciowe zloza "Wojcieszów"……… 57
5.4.6. Podsumowanie analiz jakosciowych i ilosciowych
zloza "Górazdze"………58
5.4.7. Podsumowanie analiz jakosciowych i ilosciowych
zloza "Izbicko"………59
5.4.8. Podsumowanie analiz jakosciowych i ilosciowychzloza "Strzelce
Opolskie"……… 60
5.4.9. Podsumowanie analiz jakosciowych i ilosciowych
zloza "Tarnów
Opolski"……… 61
5.4.10. Podsumowanie analiz jakosciowych i ilosciowych
zloza "Wojcieszów"………
62
5.4.11. Podsumowanie przeprowadzonych analizjakosciowych………63
5.4.12. .Porównanie jakosci analizowanych zlóz……… 65
5.5. Przydatnosc surowców pochodzacych z poszczególnych
kamieniolomów do metody suchej oczyszczania spalin……… 66


6. Wskaznik reaktywnosci i sorpcji bezwzglednej sorbentu……… 68

7. Stanowisko do wyznaczania wskazników reaktywnosci
i sorpcji bezwzglednej sorbentu……… 70

8.Wnioski………72

9.Spis rysunków………73

10.Literatura………74