Aspekty zarządzania ekologicznego na przykładzie funkcjonowania elektrowni na wegiel brunatny

23 października 2015 0 Przez administrator


Wprowadzenie

Rozdział 1.
Sztuka nowoczesnego zarządzania w powiazaniu z zarządzaniem ekologicznym

1.1. Zarządzanie – ewolucja i rozwój historyczny
1.1.1. Klasyczna szkola zarządzania
1.1.2. Szkola behawioralna: organizacja to ludzie
1.1.3. Szkola ilosciowa zarządzania: badania operacyjne i teoria decyzji
1.1.4. Szkola systemowa
1.2. Nowoczesne zarządzanie
1.3. Funkcje zarządzania w zarysie
1.4. Zarządzanie zintegrowane
1.4.1. Strategia
1.4.2. Zarządzanie strategiczne
1.5. Zarządzanie ekologiczne
1.5.1. Ekologia – ewolucja i rozwój historyczny
1.5.2. Teoretyczne podstawy polityki ekologicznej
1.5.3. Koncepcja ekorozwoju
1.5.4. Ekozarządzanie
1.5.5. Strategia ekologicznego rozwoju i strategie ochrony srodowiska
1.6. Charakterystyka systemu zarządzania srodowiskiem
1.7. Czystsza produkcja, jako strategia zarządzania srodowiskiem naturalnym w przedsiębiorstwie


Rozdział 2.
Charakterystyka Elektrowni Belchatów

2.1. Historia Elektrowni
2.2. Struktura organizacyjna zakladu i jej zmiany
2.3. Analiza Elektrowni w oparciu o systemy zarządzania produkcja
2.3.1. Analiza wektora wejscia X
2.3.2. Analiza procesu przetwarzania T
2.3.3. Analiza wektora wyjscia Y
2.3.4. Analiza procesu zarządzania
2.4. Otoczenie systemu produkcyjnego
2.5. Wpływ działania Elektrowni Belchatów na środowisko naturalne i zastosowane rozwiazania ekologiczne
2.6. Sluzby ochrony srodowiska w Elektrowni


Rozdział 3.
Analiza wyników z zakresu zarządzania ekologicznego

3.1. Wyniki pomiarów zanieczyszczenia srodowiska
3.2. Przygotowania Elektrowni Belchatów S.A. do wlasnego systemu zarządzania srodowiskiem
3.3. Elektrownia Belchatów i uzyskanie Swiadectwa Czystszej Produkcji
3.3.1. Formalne podstawy i kryteria przyznawania Swiadectwa CP
3.3.2. Postepowanie zgloszeniowe
3.4. Zmniejszenie emisji tlenków azotu – jeden z etapów działalności proekologicznej
3.5. Redukcja emisji SO2 – najwieksze przedsiewziecie w zarządzaniu ekologicznym Elektrowni Belchatów
3.5.1. Wybór technologii odsiarczania spalin
3.5.2. Wspólpraca z organizacjami krajów Europy Zachodniej
3.5.3. Finansowanie IOS w Elektrowni Belchatów
3.5.4. Opis instalacji odsiarczania spalin
3.5.5. Wykorzystanie produktu ubocznego jakim jest gips syntetyczny
3.5.6. Instalacja odsiarczania spalin dla bloków 5 i 6
3.5.7. Wyniki eksploatacyjne
3.5.8. Omówienie mozliwych wpływów srodowiskowych IOS


4. Podsumowanie
5. Spis literatury
6. Spis rysunków
7. Spis tabel
8. Wykaz zalaczników