Aspekty zarządzania ekologicznego na przykładzie funkcjonowania elektrowni na wegiel brunatny


Wprowadzenie

Rozdzial 1.
Sztuka nowoczesnego zarządzania w powiazaniu z zarzadzaniem ekologicznym

1.1. Zarządzanie – ewolucja i rozwój historyczny
1.1.1. Klasyczna szkola zarządzania
1.1.2. Szkola behawioralna: organizacja to ludzie
1.1.3. Szkola ilosciowa zarządzania: badania operacyjne i teoria decyzji
1.1.4. Szkola systemowa
1.2. Nowoczesne zarzadzanie
1.3. Funkcje zarządzania w zarysie
1.4. Zarządzanie zintegrowane
1.4.1. Strategia
1.4.2. Zarządzanie strategiczne
1.5. Zarządzanie ekologiczne
1.5.1. Ekologia – ewolucja i rozwój historyczny
1.5.2. Teoretyczne podstawy polityki ekologicznej
1.5.3. Koncepcja ekorozwoju
1.5.4. Ekozarzadzanie
1.5.5. Strategia ekologicznego rozwoju i strategie ochrony srodowiska
1.6. Charakterystyka systemu zarządzania srodowiskiem
1.7. Czystsza produkcja, jako strategia zarządzania srodowiskiem naturalnym w przedsiębiorstwie


Rozdzial 2.
Charakterystyka Elektrowni Belchatów

2.1. Historia Elektrowni
2.2. Struktura organizacyjna zakladu i jej zmiany
2.3. Analiza Elektrowni w oparciu o systemy zarządzania produkcja
2.3.1. Analiza wektora wejscia X
2.3.2. Analiza procesu przetwarzania T
2.3.3. Analiza wektora wyjscia Y
2.3.4. Analiza procesu zarządzania
2.4. Otoczenie systemu produkcyjnego
2.5. Wpływ działania Elektrowni Belchatów na środowisko naturalne i zastosowane rozwiazania ekologiczne
2.6. Sluzby ochrony srodowiska w Elektrowni


Rozdzial 3.
Analiza wyników z zakresu zarządzania ekologicznego

3.1. Wyniki pomiarów zanieczyszczenia srodowiska
3.2. Przygotowania Elektrowni Belchatów S.A. do wlasnego systemu zarządzania srodowiskiem
3.3. Elektrownia Belchatów i uzyskanie Swiadectwa Czystszej Produkcji
3.3.1. Formalne podstawy i kryteria przyznawania Swiadectwa CP
3.3.2. Postepowanie zgloszeniowe
3.4. Zmniejszenie emisji tlenków azotu – jeden z etapów działalności proekologicznej
3.5. Redukcja emisji SO2 – najwieksze przedsiewziecie w zarządzaniu ekologicznym Elektrowni Belchatów
3.5.1. Wybór technologii odsiarczania spalin
3.5.2. Wspólpraca z organizacjami krajów Europy Zachodniej
3.5.3. Finansowanie IOS w Elektrowni Belchatów
3.5.4. Opis instalacji odsiarczania spalin
3.5.5. Wykorzystanie produktu ubocznego jakim jest gips syntetyczny
3.5.6. Instalacja odsiarczania spalin dla bloków 5 i 6
3.5.7. Wyniki eksploatacyjne
3.5.8. Omówienie mozliwych wpływów srodowiskowych IOS


4. Podsumowanie
5. Spis literatury
6. Spis rysunków
7. Spis tabel
8. Wykaz zalaczników

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>