Pieninski Park Narodowy.


I. Wstęp

1.1. Wprowadzenie
1.2. Cel i metoda opracowania
1.3. Historia powstania i lokalizacja Pieninskiego Parku Narodowego
1.4. Wartosci naczelne Pieninskiego Parku Narodowego
1.5. Wykorzystanie Pieninskiego Parku Narodowego w edukacji srodowiskowej – ustalenia historyczne
1.6. Program edukacji srodowiskowej w Pieninskim Parku Narodowym

II. Zbiory, wydawnictwa, badania Pieninskiego Parku Narodowego – niezbedne elementy w prowadzeniu edukacji srodowiskowej

2.1. Rodzaje zbiorów
2.2. Rodzaje wydawnictw
2.3. Badania naukowe i praktyki studenckie prowadzone na terenie Pieninskiego Parku Narodowego

III. Kursy szkolenia ekologicznego

3.1. Edukacja ekologiczna skierowana do turystów
3.2. Kursy dla przewodników turystycznych
3.3. Szkolenie flisaków

IV. Edukacja prosrodowiskowa skierowana do ludnosci miejscowej

4.1. Ogólna charakterystyka relacji Pieninski Park Narodowy – lokalna spolecznosc
4.2. Edukacja proekologiczna w szkolach podstawowych i srednich
4.3. Konferencje dla nauczycieli szkól uczestniczacych w Programie edukacyjnym

V. Podsumowanie
VI. Literatura

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>