Zabezpieczenie środowiska przed zagrożeniem motoryzacji Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

13 października 2020 0 Przez administrator


Wstęp

Rozdział I
Geneza i rozwój regulacji prawnych w zakresie motoryzacji

1.1. Początki i rozwój motoryzacji
1.2. Zagrożenia ze strony motoryzacji dla środowiska i człowieka
1.3. Przyszłość motoryzacji – ekologiczne paliwa alternatywne

Rozdział II
Wymogi prawne związane z eksploatacją pojazdu

2.1. Źródła prawa europejskiego
2.2. Źródła prawa krajowego

Rozdział III
Samochód jako odpad

3.1. Prawne pojęcie odpadu
3.2. Prawne reguły postępowania z samochodem po wycofaniu z obiegu
3.3. Recykling i odzysk materiałów z samochodów wycofanych z eksploatacji

Zakończenie
Bibliografia

Oceń