Funkcjonowanie parków narodowych w świetle prawa ochrony srodowiska


Wstęp

Rozdzial I.
Rys historyczny regulacji prawnych dotyczacych ochrony srodowiska.

1. Ochrona srodowiska w Konstytucji PRL.
2. Podstawowe dokumenty w prawie miedzynarodowym dotyczace ochrony srodowiska.
3. Regulacje prawne dotyczace ochrony srodowiska – ustawy.


Rozdzial II.

Organizacja i struktura parków narodowych.

1. Definicja, cele i funkcje parków.
2. Plan ochrony parków narodowych.
3. Organy zarzadzajace, opiniodawcze, Sluzba Parku Narodowego.
4. Straz Parku Narodowego.


Rozdzial III.

Funkcje i funkcjonowanie parków narodowych.

1. Obsługa działalności ochronnej.
2. Nauka
3. Dydaktyka specjalistyczna
4. Turystyka
5. Oplaty obowiazujace na terenie parków narodowych


Zakończenie.
Bibliografia.

 

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>