Funkcjonowanie parków narodowych w świetle prawa ochrony srodowiska


Wstęp

Rozdzial I.
Rys historyczny regulacji prawnych dotyczacych ochrony srodowiska.

1. Ochrona srodowiska w Konstytucji PRL.
2. Podstawowe dokumenty w prawie miedzynarodowym dotyczace ochrony srodowiska.
3. Regulacje prawne dotyczace ochrony srodowiska – ustawy.


Rozdzial II.

Organizacja i struktura parków narodowych.

1. Definicja, cele i funkcje parków.
2. Plan ochrony parków narodowych.
3. Organy zarzadzajace, opiniodawcze, Sluzba Parku Narodowego.
4. Straz Parku Narodowego.


Rozdzial III.

Funkcje i funkcjonowanie parków narodowych.

1. Obsługa działalności ochronnej.
2. Nauka
3. Dydaktyka specjalistyczna
4. Turystyka
5. Oplaty obowiazujace na terenie parków narodowych


Zakończenie.
Bibliografia.

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>