Wspólpraca panstw w celu zwalczania przejawów terroryzmu. 4.43/5 (44)

25 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp…………3

Rozdział I.
Zjawisko terroryzmu oraz jego charakterystyka………… 5

1.1 Pojęcie oraz istota terroryzmu i terroru
1.2 Przeslanki terroryzmu
1.3 Odmiany terroryzmu

Rozdział II.
Miedzynarodowa walka z grupami terrorystycznymi…………22

2.1 Unia Europejska wobec fali zagrozen terrorystycznych
2.2 Rola ONZ w kreowaniu Swiatowego bezpieczenstwa
2.3 Działania antyterrorystyczne
2.4 Kompetencje państwa oraz organizacji miedzynarodowych na rzecz zwalczania terroryzmu

Rozdział III.
Polska i jej miejsce w przeciwdzialaniu terroryzmowi…………47

3.1 Polskie służby panstwowe w obliczu zagrozenia terroryzmem
3.2 Polskie prawo karne wobec przejawów terroru
3.3 Możliwościzagrozenia Polski atakami terrorystycznymi

Rozdział IV.
Dokumenty międzynarodowe dotyczace zwalczania terroryzmu …………72

4.1 Dokumenty regulujace terroryzm lotniczy
4.2 Dokumenty regulujace terroryzm morski
4.3 Dokumenty regulujace branie zakladników

Zakończenie…………84
Bibliografia

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto