Wspólpraca panstw w celu zwalczania przejawów terroryzmu.


Wstęp…………3

Rozdzial I.
Zjawisko terroryzmu oraz jego charakterystyka………… 5

1.1 Pojecie oraz istota terroryzmu i terroru
1.2 Przeslanki terroryzmu
1.3 Odmiany terroryzmu

Rozdzial II.
Miedzynarodowa walka z grupami terrorystycznymi…………22

2.1 Unia Europejska wobec fali zagrozen terrorystycznych
2.2 Rola ONZ w kreowaniu Swiatowego bezpieczenstwa
2.3 Działania antyterrorystyczne
2.4 Kompetencje państwa oraz organizacji miedzynarodowych na rzecz zwalczania terroryzmu

Rozdzial III.
Polska i jej miejsce w przeciwdzialaniu terroryzmowi…………47

3.1 Polskie służby panstwowe w obliczu zagrozenia terroryzmem
3.2 Polskie prawo karne wobec przejawów terroru
3.3 Możliwościzagrozenia Polski atakami terrorystycznymi

Rozdzial IV.
Dokumenty międzynarodowe dotyczace zwalczania terroryzmu …………72

4.1 Dokumenty regulujace terroryzm lotniczy
4.2 Dokumenty regulujace terroryzm morski
4.3 Dokumenty regulujace branie zakladników

Zakończenie…………84
Bibliografia

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>