Zjawisko terroryzmu a podrózowanie

25 października 2015 0 Przez administrator

Wstęp……….2

Rozdział I
Turystyka jako forma wypoczynku………5

1.1. Pojęcie turystyki
1.2. Rodzaje turystyki
1.3. Turystyka na swiecie
1.4. Bezpieczeństwo w turystyce i niebezpieczenstwa zwiazane z wyjazdami turystycznymi


Rozdział II
Terroryzm jako czynnik ograniczajacy ruch turystyczny…………35

2.1. Definicja terroryzmu
2.2. Terroryzm na swiecie – przyczyny wystepowania
2.3. Terroryzm islamski jako najbardziej skrajny i niebezpieczny
2.4. Polityka wobec terroryzmu
2.5. Zamachy terrorystyczne zwiazane z turystyka i turystami


Rozdział III
Swiat po 11.IX.2001……….58

3.1. Wpływ wydarzen z 11 wrzesnia 2001 na swiatowy ruch turystyczny
3.2. Miejsca i kraje najbardziej narazone na zamachy terrorystyczne
3.3. Wpływ polityki swiatowej na turystyke
3.4. Ruch turystyczny po zamachu na World Trade Center – implikacje dla Polski


Rozdział IV
Turystyka w stanie zagrozenia zamachami terrorystycznymi…………81

3.1. Działania polityczne zmierzajace do ochrony turystów


Zakończenie………….95
Bibliografia

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto