Partie polityczne w Polsce.


Wstęp
Narodziny partii politycznych …………3

Rozdzial I.
Geneza i powstanie Polski Ludowej …………7

1.1. Program PPR………… 8
1.2. Budowa nowego aparatu wladzy i administracji………… 12
1.3. Rewolucyjne akty rzadu ludowo-demokratycznego………… 13
1.4. Polska wobec przemian ustrojowych …………15
1.5. Powstanie PZPR …………16

Rozdzial II.
NSZZ ‚Solidarnosc’ …………19

2.1. Wydarzenia sierpniowe 1980 …………19
2.2. Powstanie NSZZ ‚Solidarnosc’ oraz I Zjazd Zwiazku………… 20
2.3. Stan wojenny …………21

Rozdzial III.
Obrady Okraglego Stolu …………24

Rozdzial IV.
Systemy wielopartyjne

4.1. Definicja systemu partyjnego …………29
4.2. Partie polityczne w Polsce Ludowej………… 29
4.3. System wielopartyjny w III Rzeczypospolitej………… 30

Rozdzial V. Systemy partyjne Europy Zachodniej w kontekscie przystapienia Polski do Unii Europejskiej

5.1. System partyjny Wielkiej Brytanii …………34
5.2. System partyjny USA …………35
5.3. System partyjny Republiki Francuskiej………… 36
5.4. System partyjny Konfederacji Szwajcarskiej …………38

Rozdzial VI.
Podzialy polityczne – kampanie wyborcze …………40

Rozdzial VII.
Stanislaw Tyminski – kandydat znikad …………45

Zakończenie …………48
Bibliografia …………51

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>