Partie polityczne w Polsce.

25 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp
Narodziny partii politycznych …………3

Rozdział I.
Geneza i powstanie Polski Ludowej …………7

1.1. Program PPR………… 8
1.2. Budowa nowego aparatu wladzy i administracji………… 12
1.3. Rewolucyjne akty rzadu ludowo-demokratycznego………… 13
1.4. Polska wobec przemian ustrojowych …………15
1.5. Powstanie PZPR …………16

Rozdział II.
NSZZ 'Solidarnosc’ …………19

2.1. Wydarzenia sierpniowe 1980 …………19
2.2. Powstanie NSZZ 'Solidarnosc’ oraz I Zjazd Zwiazku………… 20
2.3. Stan wojenny …………21

Rozdział III.
Obrady Okraglego Stolu …………24

Rozdział IV.
Systemy wielopartyjne

4.1. Definicja systemu partyjnego …………29
4.2. Partie polityczne w Polsce Ludowej………… 29
4.3. System wielopartyjny w III Rzeczypospolitej………… 30

Rozdział V. Systemy partyjne Europy Zachodniej w kontekscie przystapienia Polski do Unii Europejskiej

5.1. System partyjny Wielkiej Brytanii …………34
5.2. System partyjny USA …………35
5.3. System partyjny Republiki Francuskiej………… 36
5.4. System partyjny Konfederacji Szwajcarskiej …………38

Rozdział VI.
Podzialy polityczne – kampanie wyborcze …………40

Rozdział VII.
Stanislaw Tyminski – kandydat znikad …………45

Zakończenie …………48
Bibliografia …………51

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto