Tag: Partie polityczne praca dyplomowa

Partie polityczne w Polsce.

Przez administrator

Wstęp Narodziny partii politycznych …………3 Rozdział I. Geneza i powstanie Polski Ludowej …………7 1.1. Program PPR………… 8 1.2. Budowa nowego aparatu wladzy i administracji………… 12 1.3. Rewolucyjne akty rzadu ludowo-demokratycznego………… 13 1.4. Polska wobec przemian ustrojowych …………15 1.5. Powstanie PZPR …………16 Rozdział II. NSZZ 'Solidarnosc’ …………19 2.1. Wydarzenia sierpniowe 1980 …………19 2.2. Powstanie NSZZ 'Solidarnosc’ oraz I Zjazd Zwiazku………… 20 2.3. Stan wojenny …………21 Rozdział III. Obrady Okraglego Stolu …………24 Rozdział IV. Systemy wielopartyjne 4.1. Definicja systemu partyjnego …………29 4.2. Partie polityczne w Polsce Ludowej………… 29 4.3. System wielopartyjny w III Rzeczypospolitej………… 30 Rozdział V. Systemy partyjne Europy Zachodniej w…