Tag: Zjawisko terroryzmu praca magisterska

Zjawisko terroryzmu we współczesnym świecie.

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I. Terroryzm polityczny i jego istota. 1. Terror i terroryzm……….7 2. Definicje terroryzmu……….10 3. Odmiany terroryzmu……….13 4. Typologie terroryzmu 18 Rozdział II. Formy i metody terroryzmu i jego finansowanie. 1. Przemiany organizacyjne……….21 2. Finansowanie terroryzmu i jego główni sponsorzy……….23 3. Środki i metody działania……….26 Rozdział III. Terroryzm o podłożu ideologicznym i jego cech 1. Terroryzm lewicowy i jego charakterystyka……….28 2. Główne ugrupowania lewicowego terroryzmu……….30 2.1 Frakcja Czerwonej Armii (Niemcy)……….30 2.2 Czerwone Brygady (Włochy)……….31 2.3 Akcja bezpośrednia……….32 2.4 Rewolucyjna Organizacja 17 listopada (Grecja)……….33 2.5 Japońska Czerwona Armia……….35 2.6 Partia Demokratyczna Kampuczy (Czerwoni Khmerzy)……….36 2.7 Rewolucyjna Partia/Front Wyzwolenia Ludu i…

Zjawisko terroryzmu a działania Unii Europejskiej.

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I. Terroryzm i sposoby jego przeciwdziałania ……….. 5 1.1. Terroryzm definicja i problematyka 1.2. Współczesne oblicza terroryzmu 1.3. Rodzaje terroryzmu 1.4. Metody służące zwalczaniu terroryzmu Rozdział II. Najważniejsze organizacje terrorystyczne działające w Europie ………..21 2.1. Terroryzm lewacki 2.1.1. Frakcja Czerwonej Armii 2.1.2. Czerwone Brygady 2.2. Terroryzm etniczno-niepodległościowy 2.2.1. ETA 2.2.2. IRA Irlandzka Armia Republikańska 2.3. Terroryzm islamski 2.3.1. Al-Kaida Rozdział III. Działania Unii Europejskiej oraz wybranych państw Unii w walce z terroryzmem ………..52 3.1. Polityka Unii Europejskiej w zakresie walki z terroryzmem 3.2. Polityka Niemiec 3.3. Polityka Wielkiej Brytanii w zakresie walki z terroryzmem 3.4. Polityka Polski Zakończenie………..66…

Zjawisko terroryzmu współczesnego motywowanego fundamentalizmem islamskim

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział I Islam……….6 1.1 Symbole islamu……….12 1.2 Kierunki religijne – Sunnizm, Szyizm, Charydżyzm……….18 1.3 Kontrowersje wokół islamu……….23 1.3.1 Dżihad……….23 1.3.2 Kobieta w islamie……….27 1.4 Fundamentalizm islamski……….39 Rozdział II Terroryzm 2.1 Terroryzm geneza, typy, formy……….43 2.2 Rozwój zjawiska terroryzmu – fale terroryzmu……….51 2.3 Trudności z definicją terroryzmu……….55 2.4 Organizacje terrorystyczne……….57 2.4.1 Al Kaida……….59 2.4.2 Hezbollah……….63 2.4.3 Państwo Islamskie……….65 Rozdział III Muzułmański terrorysta 3.1 Terroryzm w mediach……….67 3.2 Bojownik o wolność czy terrorysta……….72 Podsumowanie……….75 Bibliografia……….76 Spis rysunków……….83 Spis tabel……….84

Zjawisko terroryzmu a podrózowanie

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I Turystyka jako forma wypoczynku………5 1.1. Pojęcie turystyki 1.2. Rodzaje turystyki 1.3. Turystyka na swiecie 1.4. Bezpieczeństwo w turystyce i niebezpieczenstwa zwiazane z wyjazdami turystycznymi Rozdział II Terroryzm jako czynnik ograniczajacy ruch turystyczny…………35 2.1. Definicja terroryzmu 2.2. Terroryzm na swiecie – przyczyny wystepowania 2.3. Terroryzm islamski jako najbardziej skrajny i niebezpieczny 2.4. Polityka wobec terroryzmu 2.5. Zamachy terrorystyczne zwiazane z turystyka i turystami Rozdział III Swiat po 11.IX.2001……….58 3.1. Wpływ wydarzen z 11 wrzesnia 2001 na swiatowy ruch turystyczny 3.2. Miejsca i kraje najbardziej narazone na zamachy terrorystyczne 3.3. Wpływ polityki swiatowej na turystyke 3.4. Ruch turystyczny po…

Zjawisko terroryzmu we wspólczesnym swiecie.

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I. Terroryzm polityczny i jego istota. 1. Terror i terroryzm……….7 2. Definicje terroryzmu……….10 3. Odmiany terroryzmu……….13 4. Typologie terroryzmu 18 Rozdział II. Formy i metody terroryzmu i jego finansowanie. 1. Przemiany organizacyjne……….21 2. Finansowanie terroryzmu i jego glówni sponsorzy……….23 3. Środki i metody działania ……….26 Rozdział III. Terroryzm o podlozu ideologicznym i jego cech 1. Terroryzm lewicowy i jego charakterystyka……….28 2. Glówne ugrupowania lewicowego terroryzmu……….30 2.1 Frakcja Czerwonej Armii (Niemcy)……….30 2.2 Czerwone Brygady (Wlochy)……….31 2.3 Akcja bezposrednia……….32 2.4 Rewolucyjna Organizacja 17 listopada (Grecja)……….33 2.5 Japonska Czerwona Armia……….35 2.6 Partia Demokratyczna Kampuczy (Czerwoni Khmerzy)……….36 2.7 Rewolucyjna Partia/Front Wyzwolenia Ludu…

Zjawisko terroryzmu a działania Unii Europejskiej.

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I. Terroryzm i sposoby jego przeciwdziałania ……….. 5 1.1. Terroryzm definicja i problematyka 1.2. Wspólczesne oblicza terroryzmu 1.3. Rodzaje terroryzmu 1.4. Metody sluzace zwalczaniu terroryzmu Rozdział II. Najwazniejsze organizacje terrorystyczne dzialajace w Europie ………..21 2.1. Terroryzm lewacki 2.1.1. Frakcja Czerwonej Armii 2.1.2. Czerwone Brygady 2.2. Terroryzm etniczno-niepodleglosciowy 2.2.1. ETA 2.2.2. IRA Irlandzka Armia Republikanska 2.3. Terroryzm islamski 2.3.1. Al-Kaida Rozdział III. Działania Unii Europejskiej oraz wybranych panstw Unii w walce z terroryzmem ………..52 3.1. Polityka Unii Europejskiej w zakresię walki z terroryzmem 3.2. Polityka Niemiec 3.3. Polityka Wielkiej Brytanii w zakresię walki z terroryzmem 3.4. Polityka Polski Zakończenie………..66…

Zjawisko terroryzmu i próby jego zwalczania. Aspekt pedagogiczny.

Przez administrator

Wstęp i metodologia Rozdział 1 Podstawowe zagadnienia 1.1. Definicja i pochodzenie slowa terroryzm 1.2. Rodzaje terroryzmu 1.2.1. Terroryzm miedzynarodowy i wewnetrzny 1.2.2. Terroryzm polityczny 1.2.3. Inne rodzaje terroryzmu 1.3. Historia terroryzmu Rozdział 2 Terroryzm po II wojnie swiatowej 2.1. Swiat w obliczu zagrozen terrorystycznych 2.2. Wybrane organizacje terrorystyczne 2.2.1. Al -Kaida 2.2.2. Hamas 2.2.3. Hezbollah 2.2.4. Inne Rozdział 3 Aktualne sfery działalności terrorystów 3.1. Wspólczesny terroryzm przypisywany fundamentalistom islamskim 3.1.1. Hiszpania i zamach w Madrycie 3.1.2. Wielka Brytania i zamach w Londynie 3.1.3. USA – World Trade Center 3.1.4. Inne Rozdział 4 Pedagogika a terroryzm 4.1. Niektóre teorie wychowania 4.2.…

Zjawisko terroryzmu bombowego w Europie po zamachach z 11 wrzesnia 2001 roku.

Przez administrator

Wstęp ……… 4 Rozdział I. Charakterystyka ogólna zwiazana z tematyka terroryzmu 1. Definicje terroryzmu ……… 7 2. Podstawowe rozróznienia zjawisk podobnych ……… 14 3. Terroryzm bombowy ……… 18 Rozdział II. Typologia europejskiego terroryzmu bombowego 1. Terroryzm wewnetrzny i miedzynarodowy ……… 24 2. Terroryzm jako narzedzie walki ……… 33 3. Organizacje stosujace terroryzm bombowy ……… 39 Rozdział III. Funkcjonowanie organizacji terrorystycznych 1. Środki wykorzystywane przez organizacje ……… 48 1.1. Charakterystyka materialów wybuchowych ……… 52 2. Metody działania terrorystów wykorzystujacych materialy wybuchowe ……… 56 Rozdział IV. Sposoby walki z terroryzmem bombowym w Europie 1. Organizacje powolane do rozpoznania, zwalczania i neutralizacji skutków…