Zjawisko terroryzmu bombowego w Europie po zamachach z 11 wrzesnia 2001 roku.Wstęp ……… 4

Rozdzial I.
Charakterystyka ogólna zwiazana z tematyka terroryzmu

1. Definicje terroryzmu ……… 7
2. Podstawowe rozróznienia zjawisk podobnych ……… 14
3. Terroryzm bombowy ……… 18


Rozdzial II.
Typologia europejskiego terroryzmu bombowego

1. Terroryzm wewnetrzny i miedzynarodowy ……… 24
2. Terroryzm jako narzedzie walki ……… 33
3. Organizacje stosujace terroryzm bombowy ……… 39


Rozdzial III.
Funkcjonowanie organizacji terrorystycznych

1. Środki wykorzystywane przez organizacje ……… 48
1.1. Charakterystyka materialów wybuchowych ……… 52
2. Metody działania terrorystów wykorzystujacych materialy wybuchowe ……… 56


Rozdzial IV. Sposoby walki z terroryzmem bombowym w Europie

1. Organizacje powolane do rozpoznania, zwalczania i neutralizacji skutków zastosowania materialów wybuchowych ……… 64
2. Podstawowe regulacje prawne zwalczania terroryzmu w Europie ……… 73
3. Sposoby przeciwdziałania ……… 85


Zakończenie ……… 90
Bibliografia ……… 92
Streszczenie ……… 101


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>