Zjawisko terroryzmu bombowego w Europie po zamachach z 11 wrzesnia 2001 roku.

24 października 2015 0 Przez administratorWstęp ……… 4

Rozdział I.
Charakterystyka ogólna zwiazana z tematyka terroryzmu

1. Definicje terroryzmu ……… 7
2. Podstawowe rozróznienia zjawisk podobnych ……… 14
3. Terroryzm bombowy ……… 18


Rozdział II.
Typologia europejskiego terroryzmu bombowego

1. Terroryzm wewnetrzny i miedzynarodowy ……… 24
2. Terroryzm jako narzedzie walki ……… 33
3. Organizacje stosujace terroryzm bombowy ……… 39


Rozdział III.
Funkcjonowanie organizacji terrorystycznych

1. Środki wykorzystywane przez organizacje ……… 48
1.1. Charakterystyka materialów wybuchowych ……… 52
2. Metody działania terrorystów wykorzystujacych materialy wybuchowe ……… 56


Rozdział IV. Sposoby walki z terroryzmem bombowym w Europie

1. Organizacje powolane do rozpoznania, zwalczania i neutralizacji skutków zastosowania materialów wybuchowych ……… 64
2. Podstawowe regulacje prawne zwalczania terroryzmu w Europie ……… 73
3. Sposoby przeciwdziałania ……… 85


Zakończenie ……… 90
Bibliografia ……… 92
Streszczenie ……… 101