Zjawisko terroryzmu i próby jego zwalczania. Aspekt pedagogiczny. 4.35/5 (40)

24 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp i metodologia

Rozdział 1
Podstawowe zagadnienia

1.1. Definicja i pochodzenie slowa terroryzm
1.2. Rodzaje terroryzmu
1.2.1. Terroryzm miedzynarodowy i wewnetrzny
1.2.2. Terroryzm polityczny
1.2.3. Inne rodzaje terroryzmu
1.3. Historia terroryzmu


Rozdział 2
Terroryzm po II wojnie swiatowej

2.1. Swiat w obliczu zagrozen terrorystycznych
2.2. Wybrane organizacje terrorystyczne
2.2.1. Al -Kaida
2.2.2. Hamas
2.2.3. Hezbollah
2.2.4. Inne


Rozdział 3
Aktualne sfery działalności terrorystów

3.1. Wspólczesny terroryzm przypisywany fundamentalistom islamskim
3.1.1. Hiszpania i zamach w Madrycie
3.1.2. Wielka Brytania i zamach w Londynie
3.1.3. USA – World Trade Center
3.1.4. Inne


Rozdział 4
Pedagogika a terroryzm

4.1. Niektóre teorie wychowania
4.2. Szkoly koraniczne- medresy
4.3. Wychowanie terrorysty
4.4. Pranie mózgu


Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rycin
Oswiadczenie


Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto