Zjawisko terroryzmu a działania Unii Europejskiej. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

6 marca 2019 Wyłączono Przez administrator


Wstęp………..3

Rozdział I.
Terroryzm i sposoby jego przeciwdziałania ……….. 5

1.1. Terroryzm definicja i problematyka
1.2. Współczesne oblicza terroryzmu
1.3. Rodzaje terroryzmu
1.4. Metody służące zwalczaniu terroryzmu

Rozdział II.
Najważniejsze organizacje terrorystyczne działające w Europie ………..21

2.1. Terroryzm lewacki
2.1.1. Frakcja Czerwonej Armii
2.1.2. Czerwone Brygady
2.2. Terroryzm etniczno-niepodległościowy
2.2.1. ETA
2.2.2. IRA Irlandzka Armia Republikańska
2.3. Terroryzm islamski
2.3.1. Al-Kaida

Rozdział III.
Działania Unii Europejskiej oraz wybranych państw Unii w walce z terroryzmem ………..52

3.1. Polityka Unii Europejskiej w zakresie walki z terroryzmem
3.2. Polityka Niemiec
3.3. Polityka Wielkiej Brytanii w zakresie walki z terroryzmem
3.4. Polityka Polski

Zakończenie………..66
Bibliografia………..68

Oceń