Tag: Zjawisko terroryzmu a praca licencjacka

Zjawisko terroryzmu a działania Unii Europejskiej.

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I. Terroryzm i sposoby jego przeciwdziałania ……….. 5 1.1. Terroryzm definicja i problematyka 1.2. Współczesne oblicza terroryzmu 1.3. Rodzaje terroryzmu 1.4. Metody służące zwalczaniu terroryzmu Rozdział II. Najważniejsze organizacje terrorystyczne działające w Europie ………..21 2.1. Terroryzm lewacki 2.1.1. Frakcja Czerwonej Armii 2.1.2. Czerwone Brygady 2.2. Terroryzm etniczno-niepodległościowy 2.2.1. ETA 2.2.2. IRA Irlandzka Armia Republikańska 2.3. Terroryzm islamski 2.3.1. Al-Kaida Rozdział III. Działania Unii Europejskiej oraz wybranych państw Unii w walce z terroryzmem ………..52 3.1. Polityka Unii Europejskiej w zakresie walki z terroryzmem 3.2. Polityka Niemiec 3.3. Polityka Wielkiej Brytanii w zakresie walki z terroryzmem 3.4. Polityka Polski Zakończenie………..66…

Zjawisko terroryzmu a podrózowanie

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I Turystyka jako forma wypoczynku………5 1.1. Pojęcie turystyki 1.2. Rodzaje turystyki 1.3. Turystyka na swiecie 1.4. Bezpieczeństwo w turystyce i niebezpieczenstwa zwiazane z wyjazdami turystycznymi Rozdział II Terroryzm jako czynnik ograniczajacy ruch turystyczny…………35 2.1. Definicja terroryzmu 2.2. Terroryzm na swiecie – przyczyny wystepowania 2.3. Terroryzm islamski jako najbardziej skrajny i niebezpieczny 2.4. Polityka wobec terroryzmu 2.5. Zamachy terrorystyczne zwiazane z turystyka i turystami Rozdział III Swiat po 11.IX.2001……….58 3.1. Wpływ wydarzen z 11 wrzesnia 2001 na swiatowy ruch turystyczny 3.2. Miejsca i kraje najbardziej narazone na zamachy terrorystyczne 3.3. Wpływ polityki swiatowej na turystyke 3.4. Ruch turystyczny po…

Zjawisko terroryzmu a działania Unii Europejskiej.

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I. Terroryzm i sposoby jego przeciwdziałania ……….. 5 1.1. Terroryzm definicja i problematyka 1.2. Wspólczesne oblicza terroryzmu 1.3. Rodzaje terroryzmu 1.4. Metody sluzace zwalczaniu terroryzmu Rozdział II. Najwazniejsze organizacje terrorystyczne dzialajace w Europie ………..21 2.1. Terroryzm lewacki 2.1.1. Frakcja Czerwonej Armii 2.1.2. Czerwone Brygady 2.2. Terroryzm etniczno-niepodleglosciowy 2.2.1. ETA 2.2.2. IRA Irlandzka Armia Republikanska 2.3. Terroryzm islamski 2.3.1. Al-Kaida Rozdział III. Działania Unii Europejskiej oraz wybranych panstw Unii w walce z terroryzmem ………..52 3.1. Polityka Unii Europejskiej w zakresię walki z terroryzmem 3.2. Polityka Niemiec 3.3. Polityka Wielkiej Brytanii w zakresię walki z terroryzmem 3.4. Polityka Polski Zakończenie………..66…