Przemiany w ochronie linii lotniczych wobec zagrozen terroryzmem. 4.3/5 (50)

25 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp……….5

Rozdział 1
Istota współczesnego terroryzmu……….7

1.Ujecie interpretacyjne.
2.Źródła terroryzmu.
2.1 Motywacja religijna w działania ch terrorystów.
2.2 Terrorysci-media
3. Polska wobec terroryzmu


Rozdział 2
Procedury ochrony……….23

1. Kontrola statku powietrznego
2. Laczenie bagazu rejestrowanego z pasazerami posiadajacymi karty wstepu na poklad, tranzytowymi, transferowymi
2.1 Kontrola pasazerów i ich bagazu
2.2 Kontrola pasazerów niepelnosprawnych
2.3 Kontrola zalóg latajacych i ich bagazu
3. Odmowa przewozu
4. Postepowanie wobec pasazerów potencjalnie niebezpiecznych
4.1 Przewóz pasazerów deportowanych lub nie przyjetych bez eskorty
4.2 Przewóz pasazerów deportowanych, nieprzyjetych lub wiezniów pod eskorta.
4.3 Postepowanie z pasazerami naruszajacymi warunki przewozu (tzw. uciazliwi)
5.Działania profilaktyczne zalogi
6. Przewozenie broni lub materialów niebezpiecznych
6.1 Materialy i przedmioty niedopuszczone do przewozu w bagazu rejestrowanym:
6.2 Materialy i przedmioty niedopuszczone do przewozu w kabinie pasazerskiej
6.3 Postepowanie z przedmiotami niedopuszczonymi do przewozu jako bagaz kabinowy lub rejestrowany
6.4 Procedura przewozu broni nalezacej do pasazera
7. Postepowanie personelu w przypadku zagrozenia materialami niebezpiecznymi w kabinie pasazerskiej w czasię lotu
8. Ochrona zaparkowanych samolotów
8.1 W miejscu ich bazowania
8.2 Na innych lotniskach
8.3 Na terenach zagranicznych lotnisk
8.4 Ogólne zasady zabezpieczania dostepu do zaparkowanych samolotów


Rozdział 3
1. Postepowanie w przypadku porwania samolotu……….44

1.1 Znajdujacego się na ziemi
1.2 Porwanie statku powietrznego znajdujacego się w powietrzu
2. Postepowanie w przypadku sabotazu
2.1 Na ziemi
2.2 W powietrzu
3. Postepowanie w przypadku zagrozenia środkami masowego razenia
3.1 Na ziem
3.2 W powietrzu
3.2.1 W przypadku zagrozenia środkami toksycznymi lub bakteriologicznymi.
3.2.2 W przypadku zagrozenia środkami promieniotwórczymi.
4. Postepowanie w przypadku znalezienia lub przypuszczenia, ze na pokladzie znajduje się podejrzany przedmiot.
5. Postepowanie w przypadku zagrozenia bombowego
5.1 Zagrozenie bomba w powietrzu
6. Klasyfikacja zagrozen zamachem bombowym
7. Przedsiewziecia zapewniajace bezpieczenstwo przelotu
7.1 Sprawdzenie przeszlosci i wiarygodnosci pracowników
7.2 Odpowiednie szkolenie personelu.


Rozdział 4
Metodologia badan wlasnych……….56

1.Przedmiot i cel badan
2.Problemy i hipotezy badawcze
3.Metody, techniki i narzedzia badawcze
4.Teren i organizacja badan
4.1 Charakterystyka badanych
5. Analiza wyników badan wlasnych


Podsumowanie……….70
Bibliografia
Aneksy

Oceń