Strategie mocarstw wobec kryzysu kubanskiego

25 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp……….4

Rozdział I
Pojęcie i istota strategii.

1.1. Dynamika przeobrazen pojęcia strategii……….6
1.2. Ogólna charakterystyka pojec: Strategia, Doktryna, Taktyka. Ich Wspólzaleznoscistota i hierarchia………..9
1.3. Strategie jako determinanty optymalizacji zachowan panstw w procesachdecyzyjnych………..17


Rozdział II.
Sytuacja polityczna Kuby w latach 1953 – 1961.

1.1. Rewolucja kubanska i jej skutki………..21
1.2. Rywalizacja Systemów………..34
1.3. Interesy mocarstw w zatoce Karaibskiej………..40


Rozdział III.
Strategie mocarstw w obliczu wojny.

1.1. Glówne zalozenia tajnych operacji CIA………..49
1.2. Wybuch konfliktu………..58
1.3. Trzynascie dni – swiat w obliczu wojny nuklearnej………..68


Rozdział IV.
Międzynarodowe skutki inwazji.

1.1. Odprezenie w stosunkach USA- ZSRR………..76
1.2. Sytuacja polityczno – gospodarcza Kuby………..78


Zakończenie………..82
Dokumenty………..84
Mapy………..99
Zdjecia………..101
Bibliografia………..105