Demokratyczne systemy polityczne. 4.33/5 (45)

25 października 2015 0 Przez administrator


Rozdział I.
System polityczny

1. Pojęcie systemu politycznego………1
2. Elementy systemu politycznego………3
2.1. Panstwo………3
2.2. Partia i systemy partyjne………7
2.3. Grupy nacisku i interesów………11
2.4. Opinia publiczna………17
2.5. Systemy wyborcze………20
3. Rodzaje i legitymizacja wladzy politycznej………29
4. Demokracja 31
5. Totalitaryzm 36


Rozdział II.
System prezydencki w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pólnocnej………41

1. Podstawowe zasady ustrojowe………41
2. System organów panstwowych……..44
2.1. Prezydent………44
2.2. Parlament………47
2.3. Sad Najwyzszy………50
3. System partyjny, partie, grupy nacisku i interesów………51
4. System prawa wyborczego – wybory prezydenckie i wybory do Kongresu………56


Rozdział III.
System parlamentarno -gabitenowy (w Wielkiej Brytanii)………59

1. Podstawowe zasady ustrojowe………59
2. System organów panstwowych………61
2.1. Monarcha………61
2.2. Rzad………62
2.3. Izba Lordów i Izba Gmin………64
3. System partyjny, partie, grupy nacisku i interesów………69
4. System prawa wyborczego – wybory do Izby Gmin………74


Rozdział IV.
System mieszany (we Francji)………76

1. Podstawowe zasady ustrojowe………76
2. System organów panstwowych ………78
2.1. Prezydent i rzad Republiki………78
2.2. Parlament………80
2.3. Rada Konstytucyjna, Rada Stanu, Rada Spoleczno – Ekonomiczna 83
3. System partyjny, partie, grupy nacisku i interesów 84
4. System prawa wyborczego – wybory prezydenckie, do Senatu i Zgromadzenia Narodowego 89


Rozdział V.
System kanclerski Republiki Federalnej Niemiec………91

1. Podstawowe zasady ustrojowe ………91
2.. System organów panstwowych………95
2.1. Prezydent, kanclerz i rzad federalny………95
2.2. Parlament………99
2.3. Federalny Trybunal Konstytucyjny………104
3. System partyjny, partie, grupy nacisku i interesów………105
4. System prawa wyborczego – wybory prezydenta i kanclerza federalnego oraz do Bundestagu………117


Rozdział VI.
System parlamentarno – katonalny Szwajcarii………121

1. Podstawowe zasady ustrojowe………121
2. System organów panstwowych………125
2.1. Instytucje demokracji bezpośredniej………125
2.2. Rzad (Rada Federalna), prezydent i kanclerz federalny………128
2.3. Parlament………131
2.4. Trybunal Federalny………134
3. System partyjny, partie, grupy nacisku i interesów………135
4. System prawa wyborczego………141

Uwaga: w pracy brak przypisów i bibliografii

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto