Demokratyczne systemy polityczne.


Rozdzial I.
System polityczny

1. Pojecie systemu politycznego………1
2. Elementy systemu politycznego………3
2.1. Panstwo………3
2.2. Partia i systemy partyjne………7
2.3. Grupy nacisku i interesów………11
2.4. Opinia publiczna………17
2.5. Systemy wyborcze………20
3. Rodzaje i legitymizacja wladzy politycznej………29
4. Demokracja 31
5. Totalitaryzm 36


Rozdzial II.
System prezydencki w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pólnocnej………41

1. Podstawowe zasady ustrojowe………41
2. System organów panstwowych……..44
2.1. Prezydent………44
2.2. Parlament………47
2.3. Sad Najwyzszy………50
3. System partyjny, partie, grupy nacisku i interesów………51
4. System prawa wyborczego – wybory prezydenckie i wybory do Kongresu………56


Rozdzial III.
System parlamentarno -gabitenowy (w Wielkiej Brytanii)………59

1. Podstawowe zasady ustrojowe………59
2. System organów panstwowych………61
2.1. Monarcha………61
2.2. Rzad………62
2.3. Izba Lordów i Izba Gmin………64
3. System partyjny, partie, grupy nacisku i interesów………69
4. System prawa wyborczego – wybory do Izby Gmin………74


Rozdzial IV.
System mieszany (we Francji)………76

1. Podstawowe zasady ustrojowe………76
2. System organów panstwowych ………78
2.1. Prezydent i rzad Republiki………78
2.2. Parlament………80
2.3. Rada Konstytucyjna, Rada Stanu, Rada Spoleczno – Ekonomiczna 83
3. System partyjny, partie, grupy nacisku i interesów 84
4. System prawa wyborczego – wybory prezydenckie, do Senatu i Zgromadzenia Narodowego 89


Rozdzial V.
System kanclerski Republiki Federalnej Niemiec………91

1. Podstawowe zasady ustrojowe ………91
2.. System organów panstwowych………95
2.1. Prezydent, kanclerz i rzad federalny………95
2.2. Parlament………99
2.3. Federalny Trybunal Konstytucyjny………104
3. System partyjny, partie, grupy nacisku i interesów………105
4. System prawa wyborczego – wybory prezydenta i kanclerza federalnego oraz do Bundestagu………117


Rozdzial VI.
System parlamentarno – katonalny Szwajcarii………121

1. Podstawowe zasady ustrojowe………121
2. System organów panstwowych………125
2.1. Instytucje demokracji bezpośredniej………125
2.2. Rzad (Rada Federalna), prezydent i kanclerz federalny………128
2.3. Parlament………131
2.4. Trybunal Federalny………134
3. System partyjny, partie, grupy nacisku i interesów………135
4. System prawa wyborczego………141

Uwaga: w pracy brak przypisów i bibliografii

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>