Udział Polski w misjach pokojowych.


Wykaz skrótów
Wstęp………..4

Rozdzial 1.
Pojecie misji pokojowych………..6

1.1. Istota, geneza i funkcje misji pokojowych
1.2. Próba zdefiniowania pojecia misji pokojowych
1.3. Problem utrzymania bezpieczenstwa miedzynarodowego

Rozdzial 2.
Polska jako uczestnik misji pokojowych………..28

2.1. Udział w misjach organizowanych przez ONZ
2.2 Udział w misjach organizowanych przez NATO
2.3. Udział w misjach organizowanych przez UE

Rozdzial 3.
Znaczenie Polski jako uczestnika misji pokojowych na arenie miedzynarodowej………..56

3.1. Znaczenie polityczne dla Polski jako uczestnika misji pokojowych
3.2. Misje pokojowe jako jedna z form utrzymania bezpieczenstwa miedzynarodowego


Zakończenie………..66
Aneks
Bibliografia

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>