Udział Polski w misjach pokojowych. 4.23/5 (47)

25 października 2015 0 Przez administrator


Wykaz skrótów
Wstęp………..4

Rozdział 1.
Pojęcie misji pokojowych………..6

1.1. Istota, geneza i funkcje misji pokojowych
1.2. Próba zdefiniowania pojęcia misji pokojowych
1.3. Problem utrzymania bezpieczenstwa miedzynarodowego

Rozdział 2.
Polska jako uczestnik misji pokojowych………..28

2.1. Udział w misjach organizowanych przez ONZ
2.2 Udział w misjach organizowanych przez NATO
2.3. Udział w misjach organizowanych przez UE

Rozdział 3.
Znaczenie Polski jako uczestnika misji pokojowych na arenie miedzynarodowej………..56

3.1. Znaczenie polityczne dla Polski jako uczestnika misji pokojowych
3.2. Misje pokojowe jako jedna z form utrzymania bezpieczenstwa miedzynarodowego


Zakończenie………..66
Aneks
Bibliografia

Oceń