Polityka spoleczna rzadu koalicji SLD-PSL w latach 1993-1997.


Wstęp………. 4

Rozdzial I
Utworzenie koalicji parlametarnej SLD i PSL

1. Wybory parlamentarne z 19 wrzesnia 1993………. 6
2. Programy wyborcze zwycieskich partii……….. 10
3. Utworzenie i zasady wspóldziałania koalicji parlamentarnej SLD-PSL. ………. 12


Rozdzial II
Polityka w dzedzinie opieki zdrowotnej

1. Finansowanie ochrony zdrowia……….. 17
2. Zmiany w ubezpieczeniach zdrowotnych ………. 18
3. Projekty nowych ustaw. ………. 23
4. Rezultaty dzialan ………. 24


Rozdzial III
Ubezpieczenia społeczne

1. Zmiany w systemie. ………. 26
2. Ubezpieczenia emerytalno-rentowe………. 29
3. swiadczenia rodzinne ………. 32


Rozdzial IV
Polityka zatrudnienia

1. Zalozenia i realizacja rzadu koalicji SLD-PSL wobec problemu bezrobocia w Polsce.
2. Nowelizacja Kodeksu Pracy………. 37
3. Negocjacyjny system plac………. 39


Rozdzial V
Polityks edukacyjna

1. Proces transformacji w szkolnictwie. ………. 41
2. Efekty dzialan. ………. 45


Rozdzial VI
Pomoc spoleczna

1. Organizacja pomocy społecznej……….. 47
2. Zmiany w systemie pomocy społecznej……….. 50
3. Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej z 6 grudnia 1996 r……….. 53
4. Skutecznosc reformowania systemu pomocy społecznej. ………. 54


Zakończenie 56
Wykaz wykorzystanych zródel drukowanych inerenetowych i opracowan 58

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>