Polityka spoleczna rzadu koalicji SLD-PSL w latach 1993-1997.

25 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp………. 4

Rozdział I
Utworzenie koalicji parlametarnej SLD i PSL

1. Wybory parlamentarne z 19 wrzesnia 1993………. 6
2. Programy wyborcze zwycieskich partii……….. 10
3. Utworzenie i zasady wspóldziałania koalicji parlamentarnej SLD-PSL. ………. 12


Rozdział II
Polityka w dzedzinie opieki zdrowotnej

1. Finansowanie ochrony zdrowia……….. 17
2. Zmiany w ubezpieczeniach zdrowotnych ………. 18
3. Projekty nowych ustaw. ………. 23
4. Rezultaty dzialan ………. 24


Rozdział III
Ubezpieczenia społeczne

1. Zmiany w systemie. ………. 26
2. Ubezpieczenia emerytalno-rentowe………. 29
3. swiadczenia rodzinne ………. 32


Rozdział IV
Polityka zatrudnienia

1. Zalozenia i realizacja rzadu koalicji SLD-PSL wobec problemu bezrobocia w Polsce.
2. Nowelizacja Kodeksu Pracy………. 37
3. Negocjacyjny system plac………. 39


Rozdział V
Polityks edukacyjna

1. Proces transformacji w szkolnictwie. ………. 41
2. Efekty dzialan. ………. 45


Rozdział VI
Pomoc spoleczna

1. Organizacja pomocy społecznej……….. 47
2. Zmiany w systemie pomocy społecznej……….. 50
3. Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej z 6 grudnia 1996 r……….. 53
4. Skutecznosc reformowania systemu pomocy społecznej. ………. 54


Zakończenie 56
Wykaz wykorzystanych zródel drukowanych inerenetowych i opracowan 58

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF/DOCX", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto