Skutecznosc negocjacji handlowychWstęp……….2

Rozdzial 1
1. Pojecie i istota negocjacji……….10

2. Specyfika negocjacji handlowych……….19
2.1 Strategie i taktyki negocjacji handlowych……….22
2.2 Narzedzia sprzyjajace strategii rozmów z kontrahentami……….27
2.3 Demaskowanie gier handlowych……….31
2.4 Cechy klienta, a skutecznosc negocjacji……….35


Rozdzial II
Metodologia badan

1.1 Cele pracy……….39
1.2 Problemy badawcze……….40
1.3 Technika badan……….42
1.4 Organizacja i przebieg badan……….43


Zakończenie
Analiza wybranych przypadków negocjacji handlowych wraz z wnioskami……….43

Bibliografia

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>