Kierowanie konfliktem w organizacji


Wstęp………3

Rozdzial I.
Konflikt i jego rola w organizacji………6

1. Definicja spoleczna, psychologiczna i
organizacyjna………7
2. Ewolucja pogladów na konflikt………15
3. Źródła konfliktów………18
4. Typologia konfliktów………25
5. Dynamika konfliktów………32


Rozdzial II.
Zarządzanie konfliktem w organizacji………43

1. Kierowanie konfliktem – strategie, techniki,
metody………43
2. Konflikty wewnatrz organizacji ………54
3. Sytuacja konfliktowa w organizacji wady i
zalety………57


Rozdzial III.
Negocjacje jako skuteczna droga do porozumienia ………61

1. Pojecie i etapy negocjacji……… 61
2. Style i strategie negocjacji ………67
3. Bledy w negocjowaniu ………74


Podsumowanie ………79
Bibliografia……… 82

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>