Negocjacje jako podstawa komunikacji miedzy podmiotami rynku na przykładzie firmy XYZ.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Pojecie negocjacji w biznesię

1.1. Istota i rola negocjacji w życiu czlowieka……….5
1.1. Procesy komunikacji ………. 8
1.3. Zasady negocjacji ………. 14
1.4. Przygotowanie do negocjacji ……….16
1.5. Rozmowy negocjacyjne……….19
1.6. Strategie, style i taktyki rozmów negocjacyjnych……….24
1.7. Konflikty w negocjacjach i sposoby ich przezwyciezania ……….32

Rozdzial II.
Charakterystyka działalności firmy XYZ

2.1. Rys historyczny firmy XYZ, struktura organizacyjna oraz przedmiot i zakres działalności na swiecie……….37
2.2. Działalność XYZ w Polsce……….42
2.3. Charakterystyka negocjacji prowadzonych przez firme XYZ……….50

Rozdzial III.
Procesy negocjacji prowadzonych przez firme XYZ – wyniki przeprowadzonych badan

3.1. Znaczenie i typy negocjacji ……….52
3.2. Typy i cechy negocjatorów………. 53
3.3. Obszary dzialalnosci, w których zachodzi potrzeba negocjowania ……….55
3.4. Koniecznosc podejmowania negocjacji ……….59
3.5. Cechy dobrego negocjatora, preferowane style negocjacji ……….61

Podsumowanie ……….67
Literatura ……….68
Zalaczniki ………. 69
Wzór ankiety……….69

 

Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>