Negocjacje jako podstawa komunikacji miedzy podmiotami rynku na przykładzie firmy XYZ.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Pojecie negocjacji w biznesię

1.1. Istota i rola negocjacji w życiu czlowieka……….5
1.1. Procesy komunikacji ………. 8
1.3. Zasady negocjacji ………. 14
1.4. Przygotowanie do negocjacji ……….16
1.5. Rozmowy negocjacyjne……….19
1.6. Strategie, style i taktyki rozmów negocjacyjnych……….24
1.7. Konflikty w negocjacjach i sposoby ich przezwyciezania ……….32

Rozdzial II.
Charakterystyka działalności firmy XYZ

2.1. Rys historyczny firmy XYZ, struktura organizacyjna oraz przedmiot i zakres działalności na swiecie……….37
2.2. Działalność XYZ w Polsce……….42
2.3. Charakterystyka negocjacji prowadzonych przez firme XYZ……….50

Rozdzial III.
Procesy negocjacji prowadzonych przez firme XYZ – wyniki przeprowadzonych badan

3.1. Znaczenie i typy negocjacji ……….52
3.2. Typy i cechy negocjatorów………. 53
3.3. Obszary dzialalnosci, w których zachodzi potrzeba negocjowania ……….55
3.4. Koniecznosc podejmowania negocjacji ……….59
3.5. Cechy dobrego negocjatora, preferowane style negocjacji ……….61

Podsumowanie ……….67
Literatura ……….68
Zalaczniki ………. 69
Wzór ankiety……….69

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>