Projektowanie, prowadzenie i ocena efektywnosci szkolen na przykładzie szkolenia z negocjacji z elementami asertywnosci przeprowadzonego dla Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej


I. Wprowadzenie do pracy………3

II. Szkolenie jako projekt……..4

III. Uczenie się jako proces………7

Cykl uczenia się i jego wpływ na projektowanie szkolenia ……… 7
Czynniki sprzyjajace uczeniu się doroslych……….14
a. Motywacja……….14
b. Indywidualny styl uczenia sie……….15


IV. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych w organizacji………18

V. Rodzaje i formy szkolen oraz kryteria ich wyboru……… 20

VI. Warsztat jako forma szkoleniowa……….22

Definicja warsztatu i rola trenera……….22
Metody i techniki szkoleniowe………24
Dynamika grupy i jej wpływ na przebieg szkolenia……… 28
a. Fazy rozwoju grupy……….29
b. Wpływ procesu grupowego na rozwój grupy………30
c. Wpływ konfliktu na rozwój grupy……….33
d. Rola trenera w pokonywaniu kryzysu grupy………34


VII. Badanie efektywnosci szkolen………36

VIII. Szkolenie jako projekt na przykładzie szkolenia z zakresu negocjacji z elementami
asertywnosci 40

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych………. 41
Wyznaczenie celów szkolenia……….42
Planowanie i projektowanie dzialan szkoleniowych ………43
Przeprowadzenie dzialan szkoleniowych……… 51
Ewaluacja szkolenia………..59


IX. Podsumowanie………61

X. Bibliografia………62

XI. Zalaczniki

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>