Cechy dobrego negocjatora


Wstęp………4

Rozdzial I.
Negocjacje – czym sa i czemu sluza……… 5

1.1. Komunikacja jako perswazja………8
1.2. Aktywnosc konwersacyjna w negocjacjach i komunikacja niewerbalna………18
1.3. Zasady poprawnego komunikowania się ………28

Rozdzial II.
Trudne sytuacje negocjacyjne

2.1. Manipulacje i ‚chwyty’ w negocjacjach……… 31
2.2. Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów………37
2.3. Działania ugodowe w warunkach silnego konfliktu ……… 42

Rozdzial III.
Cechy dobrego negocjatora

3.1. Sila ………45
3.2. Aspiracje……… 46
3.3. Zdolnosci ………48
3.4. Bledy w przetwarzaniu danych……… 51
3.5. Kreatywny styl psychiczny……… 53
3.6. Pytania ankietowe, analiza wyników ………55

Zakończenie………60
Bibliografia……… 62
Spis rysunków……… 63

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>