Negocjacje jako metoda rozwiazywania konfliktów.


Wprowadzenie………. 3

Rozdzial I.
Podstawowe zagadanienia negocjacji

1.1. Istota negocjacji ……….5
1.2. Cechy negocjacji………. 8
1.3. Zasady prowadzenia negocjacji………. 12
1.4. Klasyfikacja negocjacji ……….16

Rozdzial II.
Rodzaje negocjacji

2.1. Negocjacje indywidualne i zbiorowe ……….21
2.2. Style przeprowadzania negocjacji ……….28
2.3. Negocjacje pozycyjne………. 32
2.4. Negocjacje bezpośrednie i pośrednie………. 35

Rozdzial III.
Rodzaje negocjacji

3.1. Elementy negocjacji i struktura procesu negocjacyjnego………. 41
3.2. Przygotowanie negocjacji………. 42
3.3. Otwarcie oraz przeprowadzenie rozmówW ……….48
3.4. Faza koncowa oraz ponegocjacyjna ……….52

Rozdzial IV.
Zachowania towarzyszace negocjacjom

4.1. Etyka procesu negocjacji………. 57
4.2. Zachowania nieetyczne w negocjacjach ……….61
4.3. Zachowania konfliktowe w negocjacjach ………. 64
4.4. Negocjacje widziane z perspektywy przedstawicieli handlowych ………. 69

Zakończenie ……….92
Bibliografia
Spis wykorzystanej literatury ……….94
Spis schematów ……….98
Spis wykresów ……….98
Spis tabel ……….99
Spis zalaczników 99
Zalaczniki ……….100

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>