Konflikt twórczy i dobra praktyka wytwarzania wyrobów medycznych w firmie XYZ.


Wstęp

Rozdzial I.
Konflikty w organizacjach produkujacych wyroby medyczne

1.1. Przebieg konfliktu

Rozdzial II.
Strategia marketingowa na rynku farmaceutycznym

2.1. Istota i kryteria segmentacji
2.2. Istota i klasyfikacja produktów
2.3. Cykl zycia produktu
2.4. Wprowadzanie nowego produktu na rynek
2.5. Bledy i bariery we wprowadzaniu nowego produktu na rynek farmaceutyczny

Rozdzial III.
Dobra praktyka wytwarzania w firmie x

3.1. Dobra Praktyka Wytwarzania wyrobów medycznych
3.2. System zarządzania jakoscia w firmie X
3.3. Firma X. Produkcja wyrobów medycznych

Wnioski
Literatura
Spis tabel i wykresów


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>