Strategie, taktyki, techniki w wybranych etapach negocjacyjnych.


Wstęp ……….4

Rozdzial I
Negocjacje i problematyka procesu.

1.1. Definicje negocjacji……….6
1.2. Typy negocjacji……….8
1.3. Uczestnicy negocjacji……….11
1.4. Poziomy negocjacji ……….14
1.5. Cel rozmów negocjacyjnych ……….17

Rozdzial II
Przygotowanie do negocjacji. techniki i taktyki na otwarcie.

2.1. Przygotowanie otwarcie negocjacji………..33
2.2. Style negocjacji……….33
2.3. Reguly wywierania wpływu……….36
2.4. Rozpoczecie rozmów negocjacyjnych……….41

Rozdzial III
Strategie, taktyki w debacie. strategia i techniki na zakonczenie.

3.1. Sebata negocjacyjna. dyskusja, poznanie pogladów i argumentów……….47
3.2. Taktyki w debacie………..50
3.3. Manipulowanie podczas negocjacji………..59
3.4. Postepowanie wobec zachowan agresywnych. Zakończenie negocjacji……….. 65
3.5. Odzyskanie straconej pozycji w zakonczeniu negocjacji……….. 65
3.6. Zawarcie porozumienia i jego realizacja……….. 67

Bibliografia……….70


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>